Renovatiewerken Impact Factory gaan van start

13 Februari 2023

Renovatiewerken Impact Factory gaan van start

"Als hub voor circulair ondernemen is het belangrijk dat zowel de verbouwing als de uitbreiding van de Impact Factory op circulaire wijze gebeurt" - schepen Patrick Princen.

Archieffoto (maart 2022): schepenen Gabriella De Francesco en Patrick Princen bezoeken de Impact Factory

De huidige Potterij en het kantoorgebouw aan het Kardinaal Mercierplein worden vanaf augustus omgevormd tot een locatie voor innovatie en circulaire economie: de Impact Factory. Dit moet the place to be worden voor circulaire ondernemers en organisaties. Vooraleer de renovatiewerken van start gaan, dient er nog eerst verder gesaneerd te worden op de site. Deze saneringswerken starten op 1 maart.

In de Mechelse binnenstad start een aannemer in augustus met de renovatie van twee leegstaande panden. Stad Mechelen en Stadsmakersfonds gaan de huidige Potterij en het kantoorgebouw in de Graaf van Egmontstraat, omvormen tot de Impact Factory, een locatie voor innovatie en circulaire economie. Impact Factory ambieert de uitvalsbasis te worden voor de circulaire economie in en rond Mechelen.

“De locatie is zeer centraal gelegen, tussen het station en de Grote Markt. Een toplocatie dus. Met de renovatie van de Potterij en de studio tot Impact Factory bevestigen we onze ambitie om Mechelen uit te bouwen tot een leidende speler op het gebied van circulaire economie. De gebouwen genereren elk op zich geen of te weinig dynamiek en worden daarom opgevat als een gezamenlijke ontwikkeling die meer ruimte voor actie biedt. Dit project laat zien hoe we verschillende partners kunnen samenbrengen om in de Impact Factory, impactvolle projecten te realiseren", klinkt het bij Greet Geypen, schepen van Economie en Stadsontwikkeling.

Saneringswerken

Ter voorbereiding op deze werken beweegt er nu al heel wat in dit bouwblok. Zo bouwt Fluvius op dit moment een nieuwe gas- en hoogspanningscabine op de parking van het woonzorgcentrum Hof van Egmont.

Vanaf 1 maart start er in het gebouw de Potterij een nieuwe fase van de saneringswerken. Dit in opdracht van de OVAM. Met het oog op de herbestemming en de renovatie van het gebouw zijn maatregelen nodig om een goede kwaliteit van de binnenlucht in de Potterij te garanderen. De volledige vloerplaat wordt afgebroken en weggevoerd, waarna er een gedeeltelijke ontgraving zal plaatsvinden. In het gebouw wordt de toplaag van de vervuilde grond verwijderd en zal een injectie gebeuren om de biologische afbraak te stimuleren. Ook worden er meerdere diepe filters geboord ter voorbereiding van een volgende fase van de saneringswerken. Alvorens de nieuwe betonnen vloerplaat wordt gegoten, wordt een luchtdrain en een volledig luchtdichte folie geplaatst. Het einde van deze fase van de saneringswerken is in juni voorzien.

Renovatie in zomer van start

In augustus van dit jaar worden de renovatiewerken aan de Potterij en het kantoorgebouw opgestart. Dit is een samenwerking tussen Stad Mechelen en het Stadsmakersfonds. Miss Miyagi is overkoepelend projectcoördinator. De renovatiewerken duren tot circa eind 2024. Het doel is om beide panden grondig te renoveren, met elkaar te verbinden en een nieuwe centrale toegang te creëren om zo een totaaleffect te bewerkstelligen. Voor de bezoeker maakt het immers weinig uit wie de eigenaar van welk gebouw is.

“Zowel de sanerings- als de renovatiewerken zijn noodzakelijk om de Potterij en het kantoorgebouw klaar te maken voor een nieuwe, duurzame toekomst. Als hub voor circulair ondernemen is het belangrijk dat zowel de verbouwing als de uitbreiding, op circulaire wijze gebeurt. We streven hierbij vooral naar maximaal hergebruik van bouwmaterialen, aanpasbaarheid en polyvalentie van de ruimtes en minimaal ingrijpen op de bestaande structuren. Zo wordt het gebouw een veruiterlijking van de circulaire invulling die het zal krijgen nadien en stimuleren we met onze aanbestedingen zelf ook de transitie naar een circulaire bouweconomie”, aldus Patrick Princen, schepen van Duurzaamheid. Doordat er voor een flexibel gebruik gekozen werd, kan de indeling in de loop van de tijd gemakkelijk gewijzigd worden.

Nieuwe ingang langs achterzijde

Aan de achterzijde, op de huidige parking van het woonzorgcentrum, zal een uitbreiding het kantoorgebouw fysiek verbinden met een nieuw aan te leggen plein. Hier komt, aan een binnentuin, de nieuwe voorzijde van het project en sluit men aan op de ontwikkeling van het achtergelegen terrein, waar zich momenteel nog het woonzorgcentrum bevindt. Er worden in de Impact Factory kantoren, werkplekken, ateliers, een workshop- en eventruimte en een daktuin voorzien.

“De site zal dus evolueren van een ingesloten terrein naar een open en levendig gebied met meer groen. Het binnenplein wordt de ontmoetingsplek voor economische, creatieve en openbare activiteiten, zodat een levendige dynamiek ontstaat. De toekomstige ontwikkeling van de site van het Hof van Egmont zal mooi aansluiten op het binnenplein en de bestaande infrastructuur, zodat alles één mooi geheel vormt”, aldus Greet Geypen.

De stad wil enkele delen van de Impact Factory een publiek karakter geven om circulariteit meer tastbaar te maken voor de Mechelaars. Denk in termen van tentoonstelling, atelierruimte zoals fablab, een conceptstore, of andere invullingen aan de kant van het plein. Bedoeling is dat sociale organisaties en burgers er ook aan de slag kunnen omdat ook zij bijdragen tot de transitie naar een circulaire economie, zoals we leerden uit het CECI-project.

Het kantoorgebouw zal eerder een gesloten karakter hebben en wordt de plek waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en kunnen onderzoeken, experimenteren en geconcentreerd kunnen werken. De stad Mechelen en het Stadsmakersfonds ontvingen een Europese EFRO-subsidie van € 1.403.246, voor de ontwikkeling van Impact Factory. Het project kreeg ook voor € 848.540 steun van de Vlaamse overheid.