Recyclagepark komt naar Mechelaars toe

18 April 2019

Recyclagepark komt naar Mechelaars toe

Ook in 2019 komt het mobiel recyclagepark van IVAREM naar de burgers toe. Op drie verschillende locaties in Mechelen en dat op vijf verschillende momenten. Het is al de derde keer dat IVAREM deze dienstverlening organiseert. Stad Mechelen neemt de kosten op zich. “Nagenoeg alle afvalstoffen die in een gewoon recyclagepark aanvaard worden, kunnen in het mobiel recyclagepark achtergelaten worden, alleen gaat het om kleinere hoeveelheden. Klein elektro, textiel, TL-lampen, frituurolie, verf… alles wat in rugzakken, fietszakken of een kruiwagen past is welkom. Auto’s of aanhangwagens met grotere stukken worden doorverwezen naar een van onze twee vaste parken”, legt schepen van Milieu Marina De Bie uit. DienstverleningIVAREM organiseert het initiatief dit jaar voor de derde keer op rij. “Maar liefst 3264 Mechelaars vond vorig jaar de weg naar één van de mobiele parken”, weet Koen Anciaux, voorzitter van IVAREM. “We zien dat het mobiel recyclagepark vooral succes heeft in buurten waar mensen wonen die het moeilijk hebben om in het gewone recyclagepark te geraken. Zo krijgen ook zij toch de kans om hun afval correct weg te brengen en te recycleren. De burgers appreciëren deze extra dienstverlening.” In 2019 komt het mobiel recyclagepark twee keer naar het Plein-der-Verenigde-Naties, twee keer naar de M. Gandhistraat en één keer naar Nekkerspoel. Het eerste pop-up recyclagepark vindt plaats op woensdag 15 mei in de M. Gandhistraat. Bewoners worden op voorhand geïnformeerd met een flyer wanneer een mobiel recyclagepark in hun buurt wordt opgesteld. De stad voorziet IVAREM van het nodige budget. Het gaat om kosten voor de communicatie, de plaatsing van de containers, het inzetten van parkwachters en de verwerkingskosten per gebruiker. De geregistreerde bezoeken op het mobiele recyclagepark worden gefactureerd aan 30% van het tarief voor een bezoek aan het vaste recyclagepark. De totale kostprijs voor de stad hangt dus af van het aantal bezoekers, maar wordt geraamd op 20.000 euro.