Preview parken stationsomgeving

27 December 2021

Preview parken stationsomgeving

Schetsontwerpen met veel groen, water, spel- en ontmoetingsruimte Eind volgend jaar komen de terreinen vrij voor de aanleg van drie nieuwe parken en een speelbos in de stationsomgeving. Het stadsbestuur heeft daarvoor de schetsontwerpen goedgekeurd. Voor de inrichting gingen de ontwerpers aan de slag met de voorstellen en wensen van omwonenden. Het gaat nu snel met de transformatie van de stationsomgeving. Vorige week nog werd de voetgangers- en fietsinfrastructuur over de volle lengte van de werfzone opengesteld. Binnen enkele maanden opent de tangent, de nieuwe ontsluitingsweg voor auto’s en vrachtwagens. Vandaag liggen de plannen klaar voor de inrichting van de groen- en parkzones vanaf eind 2022-begin 2023. Het gaat om vier onderscheiden zones aan weerszijden van de sporenbundel ten zuiden van de Leuvensevaart. “Er komen drie nieuwe parken en een speelbos, elk met hun eigen identiteit en typologie. De nieuwe fietspadenstructuur rijgt de parkzones aan elkaar. Alles samen creëren we zo in een klap maar liefst 20.500m² aan nieuwe parken en groenzones”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen. Bijzonder is dat de ontwerpen maximaal rekening houden met de input van buurtbewoners. “In mei en juni hebben we een bevraging over de invulling van deze nieuwe parken georganiseerd. De ontwerpers hebben deze input gebundeld. Zo ontstond per park een eigen identiteit met een veelheid aan functies in de totaliteit van de ontwerpen”, verduidelijkt schepen van participatie en natuur- en groenontwikkeling Patrick Princen. Lees ook: Drie nieuwe parken en speelbos voor Mechelen-Zuid De ontwerpprincipes Steenwegpark (6.500m²)Het Steenwegpark wordt een groen long met veel bomen en natuurwaarde. Centraal wordt een open grasveld aangelegd met aan de ene zijde een zone voor avontuurlijk spel en aan de andere zijde een natuurlijk ingepast podium en picknickzone. Postzegelpark (9000m²)Het Postzegelpark wordt een groen sportpark met centraal een skatepark, een basket- en voetbalveld. Er worden ook fitnesstoestellen voorzien. Een grastribune begrenst de sportzone. Aan de groene spoorberm wordt een hondenloopzone ingericht. Colomapark (5000m²)Het Colomapark wordt uitgewerkt als een natuurlijke, waterrijke rust- en verblijfszone, met verschillende soorten zitgelegenheden, extra bomen en bloemenweiden. Het water vormt er een natuurlijke barrière langs de fietssnelweg. Colomabos (18.700m²)Dan is er nog het Colomabos. De school splitst het bos in twee. De herinrichting gaat vooral over het gedeelte langs de Jubellaan (13.540m²). Dit bestaande bos wordt verder uitgewerkt als speelbos, maar met beperkte ingrepen, zoals een natuurlijk en avontuurlijk wandelpad, parallel aan het nieuwe wandelpad dat zal voorzien worden langsheen de fietssnelweg. Het vrij ontoegankelijk bosdeel aan de zijde van de school (5.160m²) zal pas in een latere fase via een vlonderpad ontsloten worden. Samen met de nieuwe paden in de parkzones creëren de fietsroutes die vorige week werden opengesteld ook nog eens mogelijkheden voor extra looproutes.“Vanaf eind volgende jaar pas komen de eerste terreinen vrij. 2022 zullen wij gebruiken om de voorliggende schetsontwerpen te verfijnen en een omgevingsvergunning aan te vragen. De feitelijke aanleg van de parken zal gefaseerd verlopen vanaf 2023”, besluiten Vandersmissen en Princen.