De regels van het spel: Mechelen start met praatgroepen rond menstruatie

14 Februari 2022

De regels van het spel: Mechelen start met praatgroepen rond menstruatie

In maart komt een eerste praatgroep van volwassen vrouwen bijeen binnen het gelijkekansenproject ‘De regels van het spel’. Daarmee willen Stad Mechelen en het kansarmoedenetwerk menstruatiearmoede en -schaamte bespreekbaar maken en ook aanpakken.

“Voor veel mensen brengt menstrueren stress, angst en schaamte met zich mee. Het gevolg is dat ze zich afzonderen en van alles missen in hun leven. Die realiteit past niet binnen ons gelijkekansenbeleid”, zegt Gabriella De Francesco, schepen voor o.a. sociale zaken en welzijn, armoedebestrijding, diversiteit en gelijke kansen. “Met dit project maken we thema’s als menstruatie, vruchtbaarheid en anticonceptie bespreekbaar. We bieden vrouwen een veilige omgeving waarin ze over hun ervaringen kunnen praten en antwoorden kunnen krijgen op hun vragen. Het is een van de aspecten binnen een veel ruimer traject rond reproductieve gezondheid en seksueel welzijn.”

“Op het einde van de rit willen we een beter zicht hebben op de problematiek van menstruatiearmoede, om zo enkele adviezen te kunnen voorleggen aan de stad”, vult KAN-voorzitter Natasja Lories aan. “Menstruatiearmoede is een complexer probleem dan enkel de financiële drempel die overwonnen moet worden. Het gaat ook over het gebrek aan kennis en de drempel om er open over te kunnen praten. Alle partners en hulpverleners binnen het kansarmoedenetwerk Mechelen worden ingeschakeld om deelnemers toe te leiden naar de eerste bijeenkomsten in maart in De Keeting.”

Lisa Verschueren, maatschappelijk werker bij Wel & Wee: “De sessies worden begeleid door een professional van Sensoa en na elke praatgroep krijgen de deelnemers maandverbanden en tampons mee naar huis. We zijn er ons van bewust dat het thema niet zo makkelijk bespreekbaar is, maar we geloven er sterk in dat het een zinvol en fijn traject wordt voor iedereen!”

Er staan dit jaar drie praatgroepen op het programma, telkens bestaande uit vier sessies met dezelfde groep. De eerste praatgroep komt bijeen op 8, 15, 22 en 29 maart, telkens van 19 tot 21 uur in De Keeting. De tweede praatgroep vindt plaats in april/mei in het CAW. De derde praatgroep in het najaar is er eentje specifiek op maat van jongeren onder de 18 jaar.