Mechelen maakt 15 miljoen euro vrij voor socio-economisch herstelplan

19 Mei 2020

Mechelen maakt 15 miljoen euro vrij voor  socio-economisch herstelplan

Update 11/06/2020 Ons lokaal herstelplan na corona is online beschikbaar - klik hier Persbericht 19/05/2020 Hoe gaan we de stad teruggeven aan de Mechelaars in deze afbouwfase van de coronamaatregelen? Dat is de inzet van een lokaal actieplan dat het stadsbestuur uitwerkt met input van de Mechelaars en oppositie. De coronacrisis heeft een zware impact op ons stedelijk weefsel, maar we hebben als zorgzame stad ook een enorme solidariteit en inzet van honderden vrijwilligers gezien. Het is nu onze opdracht om samen onze lokale economie, de meest kwetsbare Mechelaars én ons sociaal-cultureel middenveld maximaal te ondersteunen en doen heropleven. Al van bij de start van de crisis heeft het bestuur onmiddellijk zuurstof gegeven aan de Mechelse handel- en horeca en werden er zeer gerichte acties uitgewerkt om de impact van de crisis op kwetsbare gezinnen op te vangen. De stad heeft zich daar als wendbare organisatie op een ongezien korte tijd helemaal op gereorganiseerd, samen met honderden vrijwilligers en partnerorganisaties. Nu is het tijd dat we samen het Mechels relanceplan vormgeven om op lange termijn de impact van de crisis op te vangen. De bakens voor onze stad werden daarvoor reeds uitgezet bij het begin van de bestuursperiode, namelijk het strategisch meerjarenplan met de drie speerpunten ondernemen, duurzame mobiliteit en kinderarmoede. We stellen een ambitieus postcorona actieplan voor. De aanzet die we doen, covert daarom ook alle aspecten van het veranderd samenleven in een stedelijke context nà corona met onze speerpunten als wegwijzers. Om de coronacrisis in Mechelen het hoofd te bieden, maken we in totaal 15 miljoen euro vrij bovenop het voorziene meerjarenplan. Het gaat daarbij zowel over minderinkomsten (als gevolg van bv. het kwijtschelden van belastingen, wegvallen van ticketverkoop, een verlaging van de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting, etc.) als om meeruitgaven voor het actieplan. We verzoenen daarmee de absolute noodzaak van een ambitieuze reeks steunmaatregelen met onze inspanningen om de stadsschuld verder te reduceren tegen het einde van deze bestuursperiode. De impact van de crisis moet nu aangepakt worden, of we worden met een veel grotere schuld geconfronteerd binnen enkele jaren zowel op menselijk als op economisch vlak. Een herstelplan voor het economisch en toeristisch weefsel We hebben als stad een grote verantwoordelijkheid om het economisch weefsel, het diverse aanbod aan handel, horeca en toeristische spelers mee te beschermen. De positieve dynamiek van onze stad, opgebouwd doorheen de afgelopen jaren, mag niet verloren gaan. Met sterke aanvullende maatregelen geven we een extra boost bovenop de maatregelen die de Vlaamse en Federale overheid voorzien. We versnellen de digitalisering van de Mechelenbon zodat we deze als een gericht instrument kunnen inzetten om de handel- en horeca te stimuleren én de koopkracht van de Mechelaar te versterken, in het bijzonder zij die het financieel moeilijker hebben. Elk Mechels gezin mag een Mechelenbon van 20 euro verwachten. Deze kan gebruikt worden voor aankopen vanaf 40 euro. Zo realiseren we een multiplicatoreffect, een win-win. We trekken bovendien bijkomend budget uit voor een communicatiecampagne en crossmediale ondersteuning om onze handel- en horeca actief te promoten. We hebben daarbij ook aandacht voor lokale producten en korte keten. Via een relanceplan van Visit Mechelen en prikkelpakketten zetten we Mechelen in de markt voor vakanties kort bij huis en geven we tegelijk een boost aan handel, horeca en toeristische attracties. De stad koopt ook 1000 hotelkamers voor één dag op bij Mechelse hotels volgens het principe 2+1: als je twee nachten boekt, geeft de stad er automatisch een derde nacht bij. Tot en met augustus vloeit de hoteltaks rechtstreeks terug naar de hotels. Extra zorg voor de meest kwetsbare Mechelaars De coronacrisis treft ons allemaal, maar kwetsbare Mechelaars dubbel zo hard. Daarom dat er bijkomende middelen vrijgemaakt worden om vanuit een massief sociaal postcoronafonds de meest kwetsbare gezinnen financieel te ondersteunen in 2020 en 2021. We versterken bovendien onze Sociale Dienst met bijkomende handen om zeer nabij Mechelse gezinnen te ondersteunen. De strijd tegen kinderarmoede krijgt daarbij een stevige bijkomende injectie in onze stad. We maken bovendien werk van een actieplan welzijn en eenzaamheid bij alle Mechelaars. Bijkomende psychosociale ondersteuning is broodnodig na weken van lockdown. In onze onderwijsstad met 40.000 lerenden gaat uiteraard veel aandacht naar de omkadering van het onderwijs. De coronacrisis legt ook een acute digitale kloof bloot, waarbij net gezinnen in armoede verstoken zijn van internet en computers. In samenwerking met Deelbaar Mechelen en Telenet hielpen we al 350 gezinnen. Maar de wachtlijst is nog lang. We maken budget vrij om ook in de toekomst tweedehands pc’s ter beschikking te stellen van deze doelgroep. Tot slot wil de stad sterk inzetten op de uitbouw van zomerscholen waar we onze kinderen en jongeren handvaten willen aanreiken om te groeien, te sporten en te ontspannen.     Voor, tijdens én na corona werk maken van duurzame mobiliteit en een toekomstbestendige stad We leveren niet in op onze ambitie om de fiets- en deelmobiliteitsstad van Vlaanderen te worden. Vandaar de versnelde invoering van nieuwe fietsstraten extra muros in proefopstelling. We trekken volop de kaart van de fietskoeriers voor last mile delivery. Dit gaat hand in hand met de toeleiding naar lokale aankopen. Ook de uitbreiding van de autoluwe zone gaat onverminderd verder. We geven de stad zo letterlijk terug aan de Mechelaar. Corona doet het stedelijk samenlevingsmodel op haar grondvesten daveren. Maar het toont eens te meer aan dat we met onze plannen op de juiste weg zitten: volop investeren in Mechelen als toekomstbestendige stad, met klimaatneutrale wijken, gezonde lucht, meer groen en robuuste natuur in en rondom onze stad toegankelijk voor alle Mechelaars. We zetten die principes de komende jaren ook om in een nieuwe Beleidsplan Ruimte voor Mechelen.  Zuurstof voor het sociaal-cultureel weefsel en verenigingsleven Mechelen is een cultuurhistorische stad met een rijk verenigingsleven. Ook zij hebben heel wat inkomsten zien wegvallen. Het is cruciaal ook hen perspectief te geven. Voor de kunstenpartners di nood hebben aan cashflow worden de subsidies 2020 en 2021 versneld uitgekeerd. We voorzien in een solidariteitsfonds voor de professionele kunstenpartners. Daarnaast worden bijkomende middelen voorzien voor onze koren en amateurtoneelverenigingen, jeugd- en sportverenigingen. Dit moet hen voldoende ademruimte geven om hun ‘normale’ activiteiten terug op te starten. Het belang van dat sterke sociaal-cultureel weefsel uitte zich tijdens de crisis in een ongeziene solidariteit en engagement dat we coördineerde via het succesvolle vrijwilligersplatform. We maken dan ook bijkomend budget vrij om dit netwerk blijvend in te zetten. Het is het cement tussen de Mechelaars. Zij zijn signaalgevers en brugfiguren. Zij staan ook in voor de bedeling van de gratis mondmaskers aan alle Mechelaars de komende dagen. Teamwork en input burgerpanel Dit actieplan is opgemaakt vanuit de expertise van onze eigen organisatie in regie van het schepencollege, maar is niet af. Het kan en moet aangevuld en verfijnd worden met inbreng van de oppositie. Daarom leggen we dit plan vanavond (dinsdag 19 mei) voor aan meerderheid en oppositie in een verenigde raadscommissie. Wij willen ook de creativiteit en expertise van vele Mechelaars niet onontgonnen laten. Daarom vroegen we ook reeds input van ons nieuw burgerpanel en alle geëngageerde Mechelaars. Deze inbreng wordt de volgende dagen nog verwerkt en eventueel opgenomen, evident in de mate dat dit inpasbaar is in het budgettair raamwerk.