Podiumplek voor Mechelen in Vlaamse stadsmonitor

16 Juni 2021

Podiumplek voor Mechelen in Vlaamse stadsmonitor

Mechelen behoort tot de top van de Vlaamse centrumsteden. Dat blijkt uit de resultaten van de Stadsmonitor, een grootschalige tevredenheidspoll door de Vlaamse overheid. Vooral op de eigen speerpunten scoort Mechelen zeer sterk. En ook op de prioritaire domeinen netheid, vertrouwen, en samenleven behoort Mechelen tot de absolute top van de Vlaamse centrumsteden. Maar de allerbelangrijkste indicator is deze: 84% van de Mechelaars is gelukkig! Goed voor een gedeelde derde plaats.   De stadsmonitor verschijnt elke drie jaar en vergelijkt de dertien grootste Vlaamse steden met elkaar aan de hand van ruim 300 indicatoren. De Mechelaars geven hun stad en bestuur goede punten. De evolutie na zeven edities van de Stadsmonitor is markant. Bij de eerste editie in 2004 bengelde Mechelen voor zowat alle criteria nog helemaal onderaan. Voor deze bestuursperiode koos het stadsbestuur voor mobiliteit, ondernemen en kinderarmoedebestrijding als speerpunten voor het beleid. De Stadsmonitor toont aan dat we vooroplopen in duurzame mobiliteit, circulair beleid en het bedwingen van gezinsarmoede. Op die domeinen behoren we nu al tot de absolute top en het is onze ambitie om de komende jaren nog voorsprong te nemen.  Indicatoren over de speerpunten Het luik burgerbevraging in de stadsmonitor biedt enkele relevante indicatoren over de speerpunten armoede en mobiliteit, maar in mindere mate over ondernemen. Mobiliteit Mechelen ontpopt zich verder als fietsstad. Zowel in bezit van fiets, elektrische fiets of bakfiets scoort Mechelen de eerste plaats. Qua fietsinfrastructuur moet Mechelen nog een inhaalmanoeuvre doen, maar die is ingezet. De komende jaren komt er immers nog 40 km fietspad bij. Qua duurzame mobiliteit staat Mechelen dan weer op eenzame hoogte. Nergens vind je zoveel laadpalen in verhouding tot het aantal inwoners. Armoede Terwijl de kansarmoede overal drastisch toenam de voorbije jaren blijft die in Mechelen op peil. Dat is natuurlijk niet voldoende voor een speerpunt, maar het is wel atypisch. De komende jaren gaan we echt voor de kentering. In de kansarmoede-index van Kind en Gezin staat Mechelen op de derde plaats. Dat de inspanningen ook op dit speerpunt lonen, lees je af in de indicator ‘subjectieve armoede’. Daar scoort alleen het rijke Leuven beter. Ook het aantal mensen dat betalingsmoeilijkheden ondervindt, daalt in Mechelen dubbel zo snel (-4%) als het gemiddelde in de centrumsteden (-2%). Voornaamste ‘klassieke’ indicatoren Ook de fierheid over de stad blijft op peil. Daar doen alleen Brugge, Gent en Leuven het beter. Tevredenheid over de eigen buurt gaat er dan weer op vooruit. Daarvoor staat Mechelen op de derde plaats. Qua vertrouwen in hun stadsbestuur staat Mechelen op de vierde stek. Op het vlak van samenleven zien we dat de Mechelaars op een gedeelde derde plaats positief staan tegenover diversiteit. Opvallend, wat dat was ooit zeker anders. Van alle centrumsteden hebben de Mechelaars het meeste ‘vertrouwen in mensen in de buurt’ (1ste plaats). Zij voelen zich dan ook prima ‘thuis in hun buurt’ (gedeelde 2de plaats). Ook de tevredenheid over de natuur- en groenvoorzieningen gaat er op vooruit. Dat is ongetwijfeld een gevolg van het parken- en tuinenplan dat onze stad en de wijken de voorbije jaren aanzienlijk heeft ontpit en vergroend. Verbeterpunt Het belangrijkste werkpunt is voor het stadsbestuur de burgerparticipatie. Daarover zijn onze inwoners duidelijk minder tevreden dan in 2017 en scoren we op een gedeelde zevende plaats middelmatig. Daar heeft het wegvallen van infovergaderingen tijdens de lockdown veel mee te maken. Dat geldt natuurlijk ook in andere steden, maar misschien is het verschil bij ons opvallender omdat we vóór de crisis zeer frequent en intensief bewoners consulteerden. Uiteraard proberen we hier zo snel mogelijk de draad weer op te pikken.