Pleinmakers zetten schouders onder winterburendagen

14 December 2021

Pleinmakers zetten schouders onder winterburendagen

Vanaf 2022 is er geen vaste datum meer voor de Winterburendag, maar bepalen Mechelaars zelf wanneer in januari ze met hun straat willen klinken op het nieuwe jaar. Het concept van de winterburendagen blijft onveranderd: buren komen bijeen op de stoep of op een pleintje in de buurt om er samen een gezellig moment van te maken. Voor het eerst worden er ook Pleinmakers ingezet om in hun wijk de winterburendagen mee te promoten. “We zetten deze legislatuur extra in op activiteiten die te maken hebben met ontmoeting en verbondenheid, en ook de winterburendagen spelen daarin een belangrijke rol”, stelt schepen van sociale cohesie Björn Siffer. “Het is een laagdrempelige manier om buren te leren kennen en prikkelt het samenhorigheidsgevoel in onze stad. Het draagt bij aan onze gedeelde identiteit als Mechelaars.”Tijdens de eerste editie in 2007 schreven 60 straten zich in, in 2019 kon Mechelen rekenen op de enthousiaste medewerking van maar liefst 191 straten. Ondanks de beperkende maatregelen zien we ook nu de nood om op een veilige manier samen te kunnen komen en komen er aanvragen voor de winterburendagen binnen. We weten nog niet hoe de coronasituatie in januari zal zijn, maar de stad rekent erop dat Mechelaars op een veilige manier én met respect voor de richtlijnen samenkomen. Dit wil zeggen: in openlucht, met voldoende afstand en met mondmasker als dat nodig is.Pleinmakers“Met de winterburendagen willen we alle Mechelaars bereiken, zowel bewoners in de binnenstad als in de omliggende wijken en buurten”, vertelt Björn Siffer. “Daarom werken we samen met Pleinmakers zoals Yasmina en Marjolein hier in Otterbeek (zie foto). Pleinmakers zijn Mechelaars die in een bepaalde wijk of buurt wonen en zich naar de andere bewoners toe engageren om een positief en sociaal buurtnetwerk te vormen.”Pleinmakers is een samenwerking tussen Stad Mechelen en Woonpunt vzw. Onder de vleugels van dit project kunnen buurtbewoners een rol als ‘Pleinmaker’ opnemen. In de buurten of wijken waar ze wonen vormen ze een sleutelfiguur en zetten ze in op een sterk sociaal weefsel door mee hun schouders onder acties en activiteiten te zetten. Ze ontvangen daarvoor geen loon, maar wel een tussenkomst voor de huur van hun woning. Een pleinmaker krijg daarbovenop een opleiding rond de werking van de Stad Mechelen en haar partners en kan daarna blijvend rekenen op coaching.Arthur Orlians, voorzitter van Woonpunt: “We zijn een tijdje geleden begonnen met vier Pleinmakers, maar momenteel hebben we er al veertien. De effecten zijn ronduit positief. Pleinmakers betalen een lagere huurprijs, maar in ruil versterken ze de sociale cohesie van de buurt. De wijk wordt zo leefbaarder, veiliger, en aangenamer. Buren ontmoeten elkaar en leren elkaar kennen. Wie interesse heeft om zelf Pleinmaker te worden, mag nog steeds contact opnemen!” www.mechelen.be/winterburendag www.mechelen.be/pleinmakers