Plannen park populierendreef enthousiast onthaald op infovergadering

08 Januari 2014

Plannen park populierendreef enthousiast onthaald op infovergadering

Het stadsbestuur van Mechelen wil meer groene ruimtes en nieuwe stadsparken. Begin deze week werd het ontwerp van het toekomstige park Populierendreef voorgesteld. Een 80-tal mensen zakten af naar Campus Lyceum om naar een toelichting over de voorlopige plannen van het park te luisteren en er hun mening over te geven. De uiteenzetting werd gegeven door ontwerper 'fris in het landschap' en verder toegelicht door schepenen Bart De Nijn, Greet Geypen en Marina De Bie. De voorbije jaren werd geopteerd om een woonproject te ontwikkelen in het binnengebied tussen de Frans Halsvest, de Caputsteenstraat en de Populierendreef. Schepen van Ruimtelijke planning Greet Geypen: "We hebben bij de start van de nieuwe bestuursperiode de plannen grondig geëvalueerd. De woonfunctie in het binnengebied wordt beperkt tot negental grondgebonden woningen. Gezien de hoge bevolkingsdichtheid in de buurt van de Caputsteenstraat, is er zowel vraag naar meer open (speel-) ruimte als naar parkeerplaatsen. Hier willen we aan tegemoet komen." In de drie scenario's die voorgelegd werden, was vooral de grootte van de buurtparking aan de kant van de Caputsteenstraat - en de gevolgen ervan voor de indeling van het park - een discussiepunt. De keuze voor een parking van 32 plaatsen werd door de meeste aanwezigen gedragen. Het nieuwe ontwerp moet het beste van de twee werelden met elkaar verzoenen.  "Het feit dat er veel bewoners aanwezig waren, toont de noodzaak en grote vraag naar meer groene ruimte aan. Bovendien was het zeer aangenaam vast te stellen dat de vergadering in een zeer constructieve sfeer verliep", vertelt schepen van natuur- en groenontwikkeling Marina De Bie. "Het is zeker een manier van werken die ook bij komende realisaties gebruikt zal worden."

Spelelementen

Er was ook een groot enthousiasme over het ontwerp zelf, dat heel wat spelelementen voor kinderen bevat. Speeltoestellen voor de kleintjes, maar ook een evenwichtsparcours, een trapveld en een klimmuur behoren tot de opties. Daarnaast werden ook een picknicktafel, bakken voor stadstuinieren en het aanplanten van fruitbomen in de plannen opgenomen. De relatie met de naburige gevangenis en de afsluitbaarheid van het park zijn belangrijke aandachtspunten voor de buurtbewoners. "Met de aanleg van een nieuw stadspark, willen we de buurt een nieuw elan geven. Het is dan ook normaal dat we de buurtbewoners informeren, maar hen ook inspraak geven. Op deze manier kunnen we het ontwerp zo maximaal mogelijk afstemmen op de noden van de buurt", zegt schepen van Jeugd en Ruimtelijke Ordening Greet Geypen, " we zijn in elk geval zeer tevreden dat de plannen zo enthousiast onthaald werden."

"Het studiebureau gaat nu aan de slag om de plannen te verfijnen, rekening houdend met de opmerkingen van de vergadering. Binnen 2 maanden leggen we die veranderingen dan nog eens voor aan de bewoners," aldus schepen van Openbare Werken Bart De Nijn.

Daarna is het aan het college om de finale knopen door te hakken. De totale aanleg zal 960.000€ bedragen en wordt voorzien voor het aanplantseizoen in het najaar.