persbericht: Groen! Mechelen ziet autoloze zondag als aanzet tot meer

19 September 2009

Groen! Mechelen is tevreden met de deelname aan de autoloze zondag dit weekend, zeker omdat de hele binnenstad autovrij gemaakt wordt, en er tal van activiteiten plaats vinden. Deze autoloze zondag is een mooi initiatief met sterke symboolwaarde, net zoals bij grotere evenementen waarbij bepaalde stadsdelen autovrij gemaakt worden. .

Het mag hier echter niet bij blijven

Groen! Mechelen ijvert ervoor dat er nog tal van bijkomende maatregelen genomen worden om onze stad verkeersarm en milieuvriendelijk te maken. We pleiten daarom voor:

- verdere uitbreiding van de autoluwe binnenstad, door het in werking laten treden van een lussensysteem waardoor autoverkeer terug de binnenstad uitgeleid wordt.

- het beperken van autoverkeer dat in de binnenstad tevergeefs blijft zoeken naar parkeerplaatsen

- consequente aanpak van de knelpunten op vlak van fietsveiligheid - actieve promotie van de alternatieve vervoersmogelijkheden

- verder investeren in energiezuinige vervoersmiddelen voor het wagenpark van de stad zelf.

We zijn bovendien van oordeel dat er met vervoersmaatschappij De Lijn gesproken kan worden over maatregelen die er op vlak van openbaar vervoer genomen kunnen worden:

- de aanwezigheid van bussen met roetfilters te verhogen.

- onze stad gebruiken als pilootplaats voor het gebruik van hybridebussen en bussen op alternatieve energiebronnen.

- prioritair gebruik van moderne, duurzame en kleine bussen

- werken aan een vlotte bereikbaarheid via openbaar vervoer van de bedrijfsterreinen.

Dankzij een totaalpakket van zulke milieuvriendelijke maatregelen kunnen we van onze stad verder een aangename stad voor fietsers en voetgangers maken.

Johan Muyldermans voorzitter Groen-Mechelen

Jochen Govaert ondervoorzitter Groen-Mechelen