persbericht: Groen! Mechelen wil heropvoedingstraject

15 November 2009

De algemene vaststelling dat gesloten jeugdinstellingen alleen criminele jongeren zouden moeten herbergen is volledig correct. Het is onverantwoord om jongeren met specifieke zorgnoden in de gemeenschapsinstellingen op te vangen. Zij zijn geen criminelen, hebben niets fout gedaan en verdienen niet het etiket "crimineel". Het is even onverantwoord om jongeren die er wél thuis horen te kans te ontzeggen zich in zo'n instelling te herpakken. Vlaanderen moet niet investeren in extra jeugdgevangenissen, wel in meer opvang voor jongeren met problemen. Voor alle duidelijkheid: Mechelen wil geen jeugdgevangenis.

Wat het Mechels stadsbestuur vandaag lanceert is een heropvoedingstraject. Een huis dat Mechelse jongeren met een misdaad op hun geweten snel opvangt. In eigen stad. Dat traject zou van 'gesloten' naar 'half-open' en vervolgens in het beste geval naar 'open' moeten gaan. In eerste instantie zal dat huis dus een strikt en later een flexibeler kader aanbieden. Dit is geen jeugdgevangenis, dat zou Groen! Mechelen ook niet willen.

Waarom is daar nood aan? Precies omdat vele jongeren niet naar de gesloten instellingen van Mol of Ruislede kunnen, komen ze al gauw terug op straat terecht. Daar zijn ze een slecht voorbeeld voor opgroeiende mechelse jongeren en een dagelijkse overlast voor hun stadsgenoten. Wij willen snel kunnen optreden. Want in het leven van een tiener of puber is een jaar een eeuwigheid.

Wij willen jongeren die onze stad overlast bezorgen en hun eigen toekomst hypothekeren meteen begeleiden. Zodat ze niet voortdurend hervallen in crimineel gedrag. De politiediensten en de mechelse jeugdrechters zijn daar ook al lang vragende partij voor, net zoals vele families van jonge delinquenten trouwens.

Jo Vandeurzen zegt dat er binnenkort plaatsen vrij komen in de gesloten instellingen.
Wij willen hem graag geloven, maar wat wil dat dan concreet zeggen: "binnenkort"? In afwachting van een concreet antwoord op die vraag wil Mechelen graag vooruit en handelt de stad nu al in het belang van die jonge gasten die het zichzelf en anderen moeilijk maken. Uiteraard zal de hulp van de Vlaamse Gemeenschap nodig zijn om dit project een lang leven te gunnen. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) is bij deze uitgenodigd. Zodat hij met eigen ogen kan komen vaststellen dat Mechelen nood heeft aan een gestructureerd residentiële plek waar we jongeren terug op het rechte pad kunnen helpen. Terug naar school, naar hun familie en vrienden.