Persbericht - Campagnes zoals Klimaatwijken blijven broodnodig

07 November 2009

  Voor het vijfde jaar op rij neemt Groen! Mechelen als 'wijk' deel aan de

campagne Klimaatwijken. Deze campagne, door Igemo georganiseerd, gaat zondag 1 november van start. Groen! is er vanaf het eerste campagnejaar bij, en mobiliseert sindsdien jaarlijks zijn leden om deel te nemen.

Het
is een bewuste keuze om als politieke partij deel te nemen aan deze
campagne. We vinden het belangrijk dat er bewust met energieverbruik
omgegaan wordt. Voor Groen!-leden is het een evidentie dat ze hieraan
extra aandacht besteden. Toch blijft permanente bewustmaking nodig.
Elke deelnemer leert bij door campagnes zoals Klimaatwijken. De handige
tips en de besparingspercentages (energie en kosten) kunnen ook andere
mensen aanzetten meer op hun energieverbruik te letten.

We
proberen onze visie die we in ons beleidswerk trachten mee te dragen,
op deze manier ook zelf om te zetten in concrete acties.

Dat
onze deelnames tot nu toe succesvol waren, bewijzen de cijfers. Met een
daling van energieverbruik van 19,25% (2007), 9,28% (2008) en 11,88%
(2009) behaalden we telkens de doelstellingen.
Alles samen komt dit overeen met een besparing van 33% op 3 jaar tijd
zonder aan comfort in te boeten. Dit bewijst dat grote energiereducties
absoluut mogelijk zijn. Relatieve cijfers uiteraard, omdat het
jaarlijks om een wisselende groep ging. Maar 10% besparen op je
energieverbuik is hoe dan ook veel, en voel je op je factuur. Een
aantal leden die al 5 jaar meededen verkozen ondertussen aan te sluiten bij een nieuwe wijk in hun directe buurt en helpen zo nog meer Mechelaars te betrekken bij deze campagne.

Groen!
is van mening dat campagnes die tot doel hebben energiezuinig te leven,
alle steun verdienen. We rekenen hiervoor alvast op de input van Igemo.
Ook het belang van Mechelen Klimaatstad is niet te onderschatten, zij
overtuigden heel wat mensen om mee te doen. Dit juichen we toe omdat we
het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk
Mechelaars warmgemaakt worden voor zulke initiatieven. Met het
uiteindelijke doel dat energiezuinig leven voor iedereen een evidentie
wordt!