Participatieproject H.Art van de Heihoek van start

09 Maart 2022

Participatieproject H.Art van de Heihoek van start

In de Heilig Hartkerk in de Adegemstraat in Mechelen is dinsdagavond de aftrap gegeven voor het stadsvernieuwings- en participatieproject H.Art van de Heihoek. De stad wil hiermee samen met de wijkbewoners en socioculturele organisaties inzetten op cultuur, sociale cohesie, vergroening en ontharding in de wijk Heihoek. Hiervoor gaf de Vlaamse regering 2,4 miljoen euro in het kader van ‘Veerkrachtige steden na corona’.

De eerste infosessie van H.Art voor Heihoek werd druk bijgewoond door buurtbewoners en leden van Het Paradijs, een vzw van kunstliefhebbers en cultuurfanaten die mee hun schouders zetten onder de nieuwe invulling van de ontwijde Heilig Hartkerk. Het toekomstige socioculturele centrum moet een oplossing bieden voor verschillende cultuurnoden. Het kerkgebouw moet bovendien een ontmoetingsplek worden voor de buurt. In de plaats van de pastorij komt een publieke tuin en ook de straten rondom de kerk worden groener ingericht, o.a. met tegeltuinen en groenslingers.

Cultuurschepen Björn Siffer: “De herbestemde Heilig Hart Kerk zal het kloppende hart van de buurt zijn met cultuur als cement. Theatergezelschappen, kunstenaars van Artenova, kleinkunstenaars, socioculturele verenigingen… zullen hier hun activiteiten kunnen ontplooien en genieten van een hapje en een drankje. We gaan samen met vzw Het Paradijs, verenigingen en buurtbewoners een coöperatieve vzw oprichten om deze nieuwe cultuurplek uit te baten.”

Schepen van participatie en sociale cohesie Rina Rabau: “Er wordt in Mechelen ontzettend veel geparticipeerd. De nieuwe invulling voor de Heilig Hartkerk wordt echt een project voor en door de buurt. Het engagement vanuit de buurt en verenigingen is nu al inspirerend. Tal van ontmoetingsmomenten staan de komende maanden op de planning om samen een nieuwe plek uit te tekenen voor de Heihoek waar iedereen zich thuis en welkom voelt, met extra aandacht voor diverse doelgroepen en organisaties.”

“De Adegemstraat en de kerk als het hart van de Heihoek krijgen een groene facelift met aandacht voor zachte mobiliteit. Dit past volledig in de toekomstvisie van de stad op mobiliteit, de invulling van het openbaar domein en onze klimaatambities: meer plaats voor groen en water en meer ruimte voor de actieve weggebruiker en ontmoeting tussen buurtbewoners”, zegt Patrick Princen, schepen voor natuur- en groenontwikkeling en openbare werken.

“De eerstvolgende stap is het kiezen van een naam voor de kerk. Dat mag een hippe naam zijn, liefst makkelijk uit te spreken, kort en krachtig, fris en vernieuwend en liefst met een link naar kunst en cultuur en naar de buurt. Buurtbewoners mogen hun voorstellen indienen tot 11 maart, waarna het buurtparlement van de Heihoek er vijf selecteert. Nadien volgt er een stemronde tot 19 maart”, zegt Koen Anciaux, schepen van eigendommen, monumenten en gebouwen.

www.mechelen.be/heihoek

Tijdslijn

  • Zaterdag 19 maart, 9-13u: kies een nieuwe naam voor de kerk
  • Donderdag 21 april, 19-21u: workshop cultuur
  • Zaterdag 23 april, 9-11u: workshop ontmoeting
  • Donderdag 28 april, 19-21u: workshop vergroening
  • Mei 2022: tijdelijke ingebruikname kerk + oprichten vzw
  • Juni 2022: aanstellen ontwerpteam + voorontwerp
  • September 2022: feedbackmoment met architecten rond voorontwerp
  • Oktober 2022: voorstelling definitief ontwerp
  • Juli 2023: start werken
  • September 2024: oplevering werken + inhuldiging nieuw gebouw