Mechelaars mogen ideeën geven voor postcoronaplan van de stad

01 Mei 2020

Mechelaars mogen ideeën geven voor postcoronaplan van de stad

Onder meer burgerpanel wordt geconsulteerd Met de hulp van experten van de stedelijke administratie en in overleg met diverse actoren werkt het schepencollege momenteel volop aan een lokaal relanceplan voor Mechelen als de coronamaatregelen straks versoepelen. “Het gaat om een integraal plan op het vlak van gezondheid, economie, cultuur en samenleven. Dit plan willen wij op 19 mei voorleggen aan de verenigde raadscommissie. Niet om te nemen of te laten, maar om daarover in debat te gaan en nadien te verfijnen met de inbreng van de oppositiepartijen en de Mechelaars zelf”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.Het betrekken van de Mechelaars gebeurt op twee manieren: enerzijds is er een nieuw e-mailadres in gebruik genomen, dat fungeert als ideeënbox. Daarnaast zullen de 50 leden van het burgerpanel persoonlijk geconsulteerd worden. Met de feedback wordt rekening gehouden bij de uitwerking van een postcoronaplan specifiek voor Mechelen. Draagvlak Het stadsbestuur neemt de regie voor het actieplan zelf in handen, maar is dus op zoek naar een breed draagvlak voor de plannen. Daarom kunnen Mechelaars hun suggesties, ideeën, maar ook bezorgdheden doorgeven voor 15 mei via [email protected] van participatie Patrick Princen legt uit hoe ook het burgerpanel een belangrijke rol zal spelen in de besprekingen van een lokaal exitplan: “Als gevolg van de coronaepidemie hebben we ons eerste fysiek burgerpanel moeten uitstellen. Nochtans hechten we veel waarde aan de feedback van het burgerpanel, omdat het een mooie afspiegeling is van de diverse Mechelse bevolking. Daarom gaan we ze in de week van 4 mei alle 50 opbellen en bevragen, volledig anoniem. Met de resultaten krijgen we een beeld van de wensen en verzuchtingen van heel wat Mechelaars”, zegt hij. Live Op 19 mei vergaderen de raadsleden over het postcorona-actieplan in de verenigde raadscommissie. Je kan deze raadscommissie live mee volgen op het YouTube-kanaal van Stad Mechelen. De start is voorzien om 20 uur. Ten laatste op vrijdag 29 mei staat het verslag ook op de website van de stad.ℹ️ www.mechelen.be/deel-je-ideeen-over-het-post-corona-actieplan-voor-mechelen