Parkenplan: naar een park in de buurt voor elke Mechelaar

12 Oktober 2018

Parkenplan: naar een park in de buurt voor elke Mechelaar

Een zeer zichtbare beleidslijn deze legislatuur was het parkenplan: met 9 parken die de stad realiseerden en 2 extra via stadsontwikkeling zijn op dit vlakken grote stappen vooruit gezet.  

De uitgangspunten van het parkenplan zijn helder:

 • We streven naar de realisatie van een park of groengebied nabij elke Mechelaar 
 • We ontpitten de binnengebieden van woonblokken
 • Elk park is aangepast aan de locatie waar het zich bevindt:
  • ontwerp opgemaakt in overleg met buurtbewoners
  • diverse invulling van de verschillende parken, op basis van de noden (multifunctioneel)
 • Ontsluiten achtertuinen: alle aanpalende bewoners krijgen de keuze om hun tuin langs achter te ontsluiten, via een afgesloten pad.
 • Stadsontwikkeling als hefboom: heel wat sites krijgen de volgende jaren een nieuwe invulling, dit zijn de uitgelezen momenten om ook extra groen te realiseren. Op een aantal sites is dit gebeurt de voorbije jaren, ook bij nieuwe ontwikkelingen, zoals Comet of de site van de Oude Carrefour, is dit voor ons een noodzaak.
  • Tinelpark: ruimte voor parkgebied tussen het museum Dossin, de nieuwe bibliotheek en de woonontwikkeling
  • Speecqvest: het downsizen van de vesten met ruimte voor meer groen
  • Kantveld en Pastinaakhof: woonontwikkelingen waar niet enkele tuinruimte, maar ook gemeenschappelijk en openbaar groen werd voorzien.
  • Verbeemen: hier is momenteel nog geen groenzone, maar de plannen zijn klaar. Niet alleen de braakliggende grond, maar ook het spoortalud en de Oude Sint-Gommarusstraat maken deel uit van de ontwikkeling.

De 9 nieuwe parken:

 1. Park Kalverenstraat
 2. Park Hoveniersstraat
 3. Sinte Mettetuin
 4. Rik Wouterstuin
 5. Caputsteenpark
 6. Pennepoelpark
 7. Speecqvest
 8. Oud-Oefenplein
 9. Tinelpark

 

Investeren in bestaande parken

Het is belangrijk om nieuwe gebieden bij te creëren, maar uiteraard mogen ook de bestaande parken niet vergeten worden. Er wordt dan ook fors geïnvesteerd in die parken:

 • Het Papenhofpark werd uitgebreid met een speelbos
 • De Tuin van de Aartsbisschop wordt grondig gerenoveerd en aangepast om een structurele openstelling mogelijk te maken
 • Ook in het Tivolipark werd de afgelopen jaren fors geïnvesteerd, daarover kun je alles lezen in de post 'Kadodder neemt Tivoli op sleeptouw'.
 • Er werd ook fors geïnvesteerd in de Kruidtuin:
  • Alle houtwerk en het circulatiesysteem van de vijvers werd vernieuwd
  • De boogbrug werd gerenoveerd en is voor het eerst sinds lang terug open
  • De inkomzone aan de Bruul werd heringericht, met zitelement aan de Dijle
  • Het poortgebouw aan de Pitzemburgstraat werd gerestaureerd

 

Samentuinen

Tuinen en parken zijn niet enkel nodig als groen-, speel- en verpozingsruimte, er is ook nood aan plaats om aan tuinieren te doen. Niet alleen individueel via volkstuintjes, maar ook in groep via samentuinen.

Deze legislatuur werd het nieuwe volkstuinpark Galgenberg geopend aan de Oude Antwerpsebaan, in combinatie met een speelbos. Daarnaast werden enkele locaties voor samentuinen gerealiseerd:

 • De rozentuin in Tivoli werd omgevormd tot samentuin
 • Twee nieuwe parken hebben een samentuin:
  • Hovernierspark
  • Caputsteenpark
 • Via Sociaal Huis Mechelen in de De Langhestraat
 • 't Grun Gangske: de eerste groene straattuin in Mechelen werd begin oktober aangelegd in de Korte Veluwestraat. In een eerste fase werden delen van het voetpad en parkeervakken omgevormd tot plantvakken, in een volgende fase is het de bedoeling alleen nog een karrespoor om auto's te laten laden en lossen over te houden. Alle andere verharding wordt dan verwijderd.

 

En verder

 • Het strategisch project ORIOM (open ruimte in en om Mechelen) in samenwerking met Natuurpunt, het Agentschap Natuur en Bos en Regionaal Landschap Rivierenland:
  • Promoten, versterken en verbinden groenblauwe structuur rond de stad (niet enkel grondgebied Mechelen, maar ook omliggende gebieden)
  • De focus ligt hierbij op Zennevallei, Dijlevallei, Barebeekvallei, Waverwoud en Kauwendaalbos
   • Belangrijk voor het vrijwaren, verwerven en openstellen van deze gebieden
 • Het openen van de Binnendijle aan de Zandpoortvest (in samenwerking met de Vlaamse Waterweg)
 • Het vergroenen van de vlieten
 • Vergroenen van straten onder andere via:
  • Bij heraanleg:
   • Extra ruimte voor plantvakken
   • Voorzien van tegeltuintjes voor wie dat wil
  • 2 nieuwe bomen voor elke boom die verdwijnt
  • Nieuwe werking bij Fleur je straat op: enkele straten per jaar krijgen bloembakken en gevelgroen
 • Oog voor biodiversiteit en bijvriendelijke soorten, zowel in de parken, de groenberken als de bebloeming in de stad