Basisschool en jeugdbeweging krijgen elk €35.500 voor klimaatrenovaties

29 December 2021

Basisschool en jeugdbeweging krijgen elk €35.500 voor klimaatrenovaties

Basisschool De Spiegel en Chiro Coloma zijn dit jaar de verdiende winnaars van de zevende editie van Paraat voor het Klimaat. Zij krijgen elk 35.500 euro van de stad voor klimaatinvesteringen in hun gebouwen, waarmee ze bijdragen aan het Klimaatplan van Mechelen. Chiro Coloma investeert in een fossielvrij verwarmingssysteem met zonnepanelen en een warmtepomp. Ze plaatsen ook isolatie, ventilatie en hoogrendementsbeglazing in hun nieuwbouwlokalen. Basisschool De Spiegel schakelt over naar condenserende gasketels, plaatst isolatie en kiest voor superisolerend glas. Impact en betrokkenheid “Sommige schoolgebouwen, verenigingslokalen of bedrijfsinfrastructuur in Mechelen zijn erg oud en voldoen niet aan de energienormen die de stad beoogt. Met deze financiële duw in de rug moedigen we scholen, verenigingen en bedrijven aan om energiezuinige ingrepen te doen. We voorzien daar sinds 2015 ieder jaar 71.000 euro budget voor en zullen dat de komende jaren ook blijven doen”, zegt aftredend schepen van klimaat, milieu, energie en duurzaamheid Marina De Bie. Eerste schepen Patrick Princen neemt het pakket klimaatbevoegdheden van Marina De Bie over. Hij gaat verder: "In onze beoordeling van de projectdossiers houden we niet alleen rekening met de impact van de renovatiewerken op het klimaat, maar vinden we het ook belangrijk dat er zo veel mogelijk mensen bij het project betrokken worden. Leerlingen, leden, ouders, sympathisanten, buurtbewoners en noem maar op. Zo hebben de investeringen niet alleen een praktische, maar ook een sensibiliserende rol. Samen paraat voor het klimaat!” De klimaatrenovaties die in aanmerking komen voor Paraat voor het Klimaat dragen bij tot minstens één van de vijf werven van het Mechels Klimaatplan: Gezonde lucht (CO2 uitstoot verminderen en luchtkwaliteit verbeteren) Koele stad (verminderen verhitting) Sterke natuur (verbeteren waterkwaliteit en verminderen impact droogte op landbouw en natuur) Droge voeten (verminderen overstromingen ) Kringloopdenken (circulaire economie strategieën: hergebruik, delen, herstel en onderhoud, valoriseren van afval- of reststromen) https://klimaatneutraal.mechelen.be/paraat-voor-het-klimaat