Overeenkomsten erfdienstbaarheden brengen eerste Mechelse windmolen dichterbij

18 November 2022

Overeenkomsten erfdienstbaarheden brengen eerste Mechelse windmolen dichterbij

"Samen met de plannen op dezelfde site voor een zonnepanelenpark en energieproductie uit riothermie vanuit het waterzuiveringsstation, wordt Mechelen-Noord zo de voorbeeldsite voor duurzame energieproductie" - schepen Patrick Princen

Betaalbare energie- en energieonafhankelijkheid staan in het centrum van de aandacht op dit moment. De crisis zorgt helaas voor veel terechte zorgen bij gezinnen en bedrijven, maar creëert ook een nooit geziene boost voor duurzame energie. De vraag naar warmtepompen, isolatie en zonnepanelen is bijzonder hoog. Voor die andere hernieuwbare energiebron, wind, is het moeilijker om op zeer korte tijd tot realisaties in Mechelen te komen. Met de goedkeuring van enkele erfdienstbaarheden in functie van de bouw en exploitatie, die op de gemeenteraad geagendeerd staan, komt er nu schot in de zaak.

Begin 2018 werd een samenwerkingsovereenkomst getekend door drie partijen: Eoly Energy, Eneco en Ecopower, om windturbines te realiseren. Deze overeenkomst kwam tot stand na een intensief voortraject bij de stad en met steun van provinciegouverneur Cathy Berx. De drie partners werken samen, zodat verschillende projecten optimaal op elkaar afgestemd kunnen worden en de productie van windenergie in de stad zo groot mogelijk kan zijn.

“De randvoorwaarden voor het plaatsen van windturbines zijn bijzonder streng”, vertelt schepen van klimaat en energie Patrick Princen. “Het is dan ook allesbehalve gemakkelijk om geschikte plaatsen te vinden. Bedrijventerrein Mechelen-Noord kwam al snel in het vizier als locatie, omdat hier nog beschikbare ruimte te vinden is. De windturbine waarvan sprake, zou kunnen geplaatst worden aan het pompstation van de Vrouwvliet, naast het recyclagepark. Samen met de plannen op dezelfde site voor een zonnepanelenpark en energieproductie uit riothermie vanuit het waterzuiveringsstation, wordt Mechelen-Noord zo de voorbeeldsite voor duurzame energieproductie. Van bij het begin hebben we trouwens als voorwaarde gesteld dat de Mechelaar mee moet kunnen participeren bij de realisatie van windturbines. Zo wordt het duurzame energie van en voor de Mechelaar.”

Koen Anciaux, de schepen van eigendommen, vult aan: “Een kleine tien jaar geleden werd het pompstation overgedragen naar de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het is de VMM die recht van opstal verleent aan Ecopower voor de bouw en exploitatie van de windturbine. Het restperceel errond is wel nog steeds in eigendom van de stad. Met de gemeenteraadsbeslissing eind november, stemmen we in met de plannen en geven we Ecopower onder andere het recht van overdraai en recht van doorgang over onze percelen. De overeenkomst loopt gedurende dertig jaar.”

“Energiecoöperatie Ecopower is verheugd dat er ook in het Mechelse een locatie is gevonden waar we een windturbine in burgerhanden kunnen realiseren. Dit toekomstige windproject betekent een mooie bijdrage aan Mechelse burgerenergie: alle geïnteresseerde burgers kunnen mee eigenaar worden waardoor de stroom en de meerwaarde terugstromen naar de lokale gemeenschap. We schatten dat we ongeveer 2640 Mechelse huishoudens van groene stroom kunnen voorzien.” Geert Van den Berge, projectverantwoordelijke hernieuwbare energie.