Over het nieuwe zwembad Mechelen-Zuid

06 September 2018

Over het nieuwe zwembad Mechelen-Zuid

Afgelopen maanden is er al heel wat gezegd en geschreven over de mogelijke komst van een nieuw zwemcomplex nabij Technopolis. Het dossier is nog niet helemaal rond, maar Groen Mechelen en het stadsbestuur hebben wel al duidelijke voorwaarden bepaald. Een volledige toelichting is terug te vinden op de website van de stad Mechelen. De belangrijkste conclusies op een rijtje: De stad Mechelen subsidieert geen commercieel waterpark, maar betaalt enkel een jaarlijkse vergoeding voor de uitbating van een klassiek, neutraal en afgescheiden zwembad op dezelfde site. Die vergoeding is gelijkaardig aan de huidige jaarlijkse kostprijs. De investeringskost voor een nieuw zwembad valt weg. De prijzen voor de Mechelaars blijven gelijk, maar men krijgt wel meer aanbod en kwaliteit. In plaats van een sluiting van minstens 2 jaar blijft het zwemaanbod in onze stad de hele tijd gegarandeerd en wordt het zelfs uitgebreid. Hoewel 40% van het gebied al jaren is ingekleurd als stedelijk ontwikkelingsgebied en dus bebouwd kan worden, blijft sowieso 75 à 85% van het groen gevrijwaard. Het meest waardevolle bos blijft integraal bestaan. We verankeren dus groen daar waar in principe altijd kan gebouwd worden. Door de voorwaarden die de stad Mechelen nu al oplegt, wordt (een zo goed als volledig) behoud van het bos haalbaar. Er komt geen groter zwembad aan de Geerdegemvaart met tribune en faciliteiten voor een waterpolocompetitie in eerste klasse, waarmee de druk op de woonbuurt gevoelig zou toenemen. Het volgende stadsbestuur zal bepalen wat er op de plaats waar nu het zwembad staat zal komen. Sneller dan gebruikelijk is, communiceert de stad actief de voorwaarden verbonden aan het project. Buurtbewoners van zowel de Zemstbaan en de Geerdegemvaart zullen proactief betrokken worden bij de verdere concretisering. Al deze modaliteiten spelen in op de Mechelse noden en de wensen van het Mechelse stadsbestuur, waardoor het project niet te vergelijken is met Plopsaqua in De Panne (één geheel) of de plannen in Antwerpen (geen prijsafspraken voor de bewoners).