Opnieuw op één: Mechelen duurzaamste centrumstad

14 December 2012

Navraag bij de 12 andere centrumsteden leert ons dat Mechelen in 2012 opnieuw afgemeten op de eerste plaats staat bij de . "We gaan van 61 naar en daarmee staan we weer op de

jaarlijkse evaluatie van het stedelijk milieubeleid64 punteneerste plaats. Vorig jaar moesten we Oostende laten voorgaan, dit jaar staan we afgemeten op 1," aldus schepen van Leefmilieu Marina De Bie. De scores variëren dit jaar van 35,5 (Leuven) tot 64 (Mechelen) punten. Mechelen scoort als enige centrumstad meer dan 60 punten.  

Schepen De Bie is ambitieus: "Uiteraard ben ik blij met onze eerste plaats. Het is een bevestiging van onze inspanningen als stadsbestuur op het vlak van duurzaamheid en leefmilieu. Maar we mogen niet op onze lauweren rusten. De ambitie is om volgend jaar opnieuw een aantal punten te stijgen en onze eerste plaats te bekrachtigen." Dat zou onder meer kunnen door het opstellen van een intern vervoersplan voor de personeelsleden van de stad Mechelen. Met een onderzoek naar woon-werkverplaatsingen en een actieplan duurzame mobiliteit. De stijging van dit jaar was te danken aan betere scores in de categorieën hinderbestrijding en energie. O.a. door de opstart van Energiepunt Mechelen, waar de Mechelaar terecht kan voor een goedkope of renteloze lening wanneer hij energiebeparende maatregelen uitvoert (b.v. nieuwe ramen plaatsen of een woning isoleren).