Open ledenbijeenkomsten

14 Augustus 2009

Exclusief voor de Mechelse Groen!-leden zijn er gepland. drie open bijeenkomsten

Op woensdag 19 augustus, vanaf 19.30 u. plannen we een inhoudelijk denkmoment rond een mogelijk charter rond dierenwelzijn en rond de invulling van het Tivolipark. Afspraak in cafe 'd Hanekeef op de Veemarkt.

Op woensdag 26 augustus gaan we op bezoek in het infopunt van 'Station in Beweging' waar we een toelichting zullen krijgen over het hele stationsproject. Afspraak om 19.45 u. aan dit infopunt in de H. Consciencestraat 1b (vlakbij K. Mercierplein).

Op woensdag 2 september hebben we het over nieuwe beleidsopties in het kader van de begrotingsbesprekingen 2010. We zoeken een antwoord op de vraag waar we met Groen! in deze legislatuur nog heen willen, wat we willen verwezenlijken. Plaats wordt later nog meegedeeld.

Vanuit praktische overwegingen vragen we sowieso om te laten wetenof en wanneer je wil komen, en dit via [email protected]

Noteer ook al donderdag 8 oktober in je agenda, want dan plannen we onze volgende algemene vergadering. Een interne evaluatie van de verkiezingen, alsook een bestuursverkiezing voor de functies 'communicatie' en 'financiën', zijn de belangrijkste agendapunten.

Alle info via [email protected]