Ook dit jaar 106 warme winterburendagen

02 Februari 2023

Ook dit jaar 106 warme winterburendagen

“Met de winterburendagen willen we alle Mechelaars stimuleren, zowel in de binnenstad als in de omliggende wijken en buurten, om elkaar in alle gezelligheid te ontmoeten," aldus schepen van sociale cohesie Rina Rabau Nkandu. 

Ook dit jaar waren er een heleboel winterburendagen, welgeteld 106 in totaal, van de kerstvakantie tot en met het einde van januari. Zowel in het centrum van Mechelen als omliggende wijken en dorpen waren er tal van inschrijvingen en ook bewoners van appartementsgebouwen engageren zich. Zeker na de pandemie is er een grote stijging opgetreden in inschrijvingen, er is duidelijk nood aan het leren kennen van de buren. 

De 106 ingeschreven straten van deze editie kregen elk handige hulpmiddelen zoals affiches en uitnodigingen opgestuurd om hun winterburendag vlot te laten verlopen. Ook een bon van 25 euro van de Oxfam Wereldwinkel kon gebruikt worden om de winterse burendag helemaal af te maken. 

“Met de winterburendagen willen we alle Mechelaars stimuleren, zowel in de binnenstad als in de omliggende wijken en buurten, om elkaar in alle gezelligheid te ontmoeten. Het concept is eenvoudig en gezellig, maar de impact op het samenleven is enorm. Dagen als deze dragen bij tot het ontwikkelen van buurtnetwerken, verlagen drempels om elkaar aan te spreken, ontzenuwen eventueel moeilijke situaties en verstevigen het gevoel dat we allemaal Mechelaar zijn ongeacht leeftijd, afkomst en/of herkomst”, vertelt schepen van ontmoeting Rina Rabau Nkandu.

De populariteit van burendagen neemt toe
In 2018 telde de eerste editie van de winterburendag 78 inschrijvingen, terwijl er dat dit jaar al 106 zijn. Omdat de winterburendag elk jaar meer aanvragen kreeg, werd het concept gewijzigd. Zo was vroeger de winterburendag alleen op 6 januari, maar is deze tegenwoordig zelf te bepalen vanaf de kerstvakantie tot en met heel januari. “Sinds de laatste editie van de lenteburendagen hebben we ook bewust ingezet op burendagen in appartementsgebouwen en woonblokken. Nu al woont 34% van de Mechelaar in een appartement. En we zullen meer en meer in collectieve woonvormen leven in de toekomst, ook daar speelt goed nabuurschap een grote rol”, vertelt Rina Rabu Nkandu.

De burendagen in de verschillende wijken en dorpen hebben de voorbije jaren ook een evolutie meegemaakt. Zo zien we in Mechelen-Zuid bijna een verdubbeling van 2022 op 2023. Ook in omliggende dorpen begint het concept langzaam door te sijpelen. In Heffen, Walem en Leest komen de inschrijvingen rustig op gang, in Hombeek en Muizen slaat de winterburendag al goed aan. Het concept breidt zich dus ook uit buiten het centrum van Mechelen. 

Samenleven in Mechelen
“Dit past in een brede visie waarin we goed nabuurschap belangrijk vinden. Mechelen neemt zo al heel wat initiatieven rond leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in alle buurten, wijken en dorpen. Dit uit zich in communicatie, acties, events en participatiemomenten op maat van alle Mechelaars, zoals bijvoorbeeld de burendagen. Via de stadsmonitor nemen we de proef op de som en zien we bemoedigende cijfers voor onze stad, in vergelijking met de andere 13 centrumsteden. Een positief vooruitzicht dus”, besluit de schepen.

  • 83% van de Mechelaars toont zich tevreden over hun buurt, voor de andere centrumsteden zien we een gemiddelde van 76%.
  • Met 90% van de Mechelaars die zich goed voelen in hun buurt, ligt de Dijlestad ook voor op het gemiddelde van 85% bij de overige centrumsteden.
  • 48% geeft aan een sterk sociaal weefsel te hebben in hun buurt, dat cijfer ligt 10% hoger dan voor de andere centrumsteden.

77% heeft een gevoel van vertrouwen voor de buurtbewoners, ook hier doet Mechelen het 10% beter dan het gemiddelde voor de andere centrumsteden.