Ontwerp van splinternieuwe stadsboulevard op de N16 klaar

07 Juni 2023

Ontwerp van splinternieuwe stadsboulevard op de N16 klaar

Fietspaden, meer groen en betere aansluiting met de vesten en de Keerdoksite

Het voorontwerp voor de N16, vanaf het kruispunt met de Elektriciteitstraat tot aan de brug over de Dijle ter hoogte van de Antwerpsepoort, is klaar. De weg zal in drie fases worden getransformeerd naar een stadsboulevard waar ook fietspaden in twee richtingen en hoogwaardig groen aanwezig zullen zijn. Zo zal de weg naadloos aansluiten op de omgeving waar recent heel wat nieuwe ontwikkelingen plaatsvonden.

In februari 2022 werd het beheer van de N16 tussen het Battelcomplex en de Antwerpsesteenweg overgedragen aan Mechelen. De weg voelt nu nog aan als een verlengstuk van de E19, maar wordt stilaan ingekapseld in het stedelijk weefsel. Het wegprofiel sluit dan ook niet meer aan met de verschillende de ontwikkelingen zoals Malinas, Kantvelde en Wattland. De overdracht van dit stuk gewestweg was een eerste stap richting de omvorming ervan tot stadsboulevard, met voorontwerp dat nu klaar is, is ook een volgende belangrijke horde genomen.


Nieuwe inrichting

Bij de geplande omvorming zal het volledige wegprofiel aangepast worden. Schepen Patrick Princen, bevoegd voor openbare werken legt uit: “Om de N16 om te vormen tot een stadsboulevard, leggen we dezelfde accenten als we elders in de stad doen: we gaan voor meer groen, een betere waterinfiltratie en meer fietsveiligheid- en comfort. Met een dubbelrichtingsfietspad aan beide zijden van de weg en brede groenstroken met in totaal honderd bijkomende hoogstambomen, zal dat doel zeker worden bereikt. Met de ontwikkeling van Wattland ten zuiden van de N16, krijgen fietsers tussen de Elektriciteitstraat en de Antonia Wolversstraat bovendien drie mogelijkheden richting de Antwerpsepoort: langsheen de N16, doorheen Wattland en via het jaagpad langs de Dijle. De drie opties gaan wel via de Dijle rond het nieuwe parkeergebouw omdat hier de plaats beperkter is en zo conflictsituaties met de auto’s vermeden worden.”

Concreet zullen de pechstrook en vangrail aan de noordelijke zijde van de weg maken plaats voor een groenstrook van 3 meter gevuld met bomen, een dubbelrichting fietspad van 3 meter en een schrikstrook van een halve meter met haag. Zo kan men zorgeloos fietsen tussen het kruispunt met de Elektriciteitsstraat en het kruispunt met de Antwerpsepoort en wordt de bestaande buffergracht behouden.
Op de middenberm zullen de vangrails worden opgebroken en de groenstrook verlaagd zodat regenwater hier kan insijpelen. De groenstrook zelf zal ook beplant worden met verschillende soorten bomen.

Aan de zuidelijke zijde van de weg is de ruimte beperkter. Hier zal de herwonnen ruimte van de pechstrook en de vangrails een groenstrook met bomen worden om de buffergracht en zijn capaciteit om water op te vangen te behouden. Hierachter, langsheen de rooilijn van project Wattland, zal dan een haag komen met een dubbelrichting fietspad van 3 meter breed. Het fietspad aan de zuidelijk kant loopt ter hoogte van de afslag naar de Keerdokparking niet langer parallel aan de N16. Het fietsverkeer zal na de afslagstrook aansluiten op de Antonia Wolversstraat en via het jaagpad de weg vervolgen langs de N16 richting het kruispunt Antwerpsepoort.


Werken in drie fases

Met de keuze voor de inrichting en het verloop van het fietspad aan de zuidelijke zijde, liggen de belangrijke principes in het voorontwerp vast en zal op basis van deze principes het definitieve ontwerp uitgewerkt worden, waarna naar de heraanleg zelf toegewerkt kan worden.

De omvorming zal in drie fases gebeuren die zo worden aangevat dat doorgaand verkeer niet of zo min mogelijk verstoord wordt. In de eerste fase wordt er gewerkt aan de middenberm waarbij het verkeer in beide richtingen nog kan doorrijden mits een snelheidsbeperking. In fase twee wordt gewerkt aan de beide zijden van de weg. Hierbij zal doorgaand verkeer mogelijk blijven in beide richtingen, zij het op een versmalde strook. Op dat moment zal het noordelijk gedeelte van het kruispunt met de Electriciteitstraat afgesloten. In de derde en laatste fase van de werken wordt de asfaltering van de toplaag voorzien op het kruispunt van de N16 en de Elektriciteitsstraat. Om hinder te voorkomen zullen deze laatste werken ’s nachts plaatsvinden.

Schepen Greet Geypen vertelt: “De N16 is vandaag een autoweg waar geen fiets- en wandelverkeer mogelijk is. Met de herprofilering willen we de straat omvormen naar een aangename en kwalitatieve stedelijke boulevard die de groei en de ambities van Mechelen weerspiegelt. De stadsboulevard is de toegangspoort tot onze stad, waar verschillende delen naadloos met elkaar verbonden worden. Na de heraanleg zal de weg fungeren als een vlotte en hedendaagse inkom en zorgen voor een vlotte en aangename verbinding voor voetgangers, fietsers en automobilisten.”

Er moeten nog een aantal stappen doorlopen worden eer aan de uitvoering kan begonnen worden. De volgende stap is het omvormen van het voorontwerp tot een definitief ontwerp, waarop o.a. de materiaalkeuzes nog gemaakt moeten worden. Nadien kan een aannemer worden aangesteld. De kosten om dit deel van de N16 om te vormen tot een heuse stadsboulevard worden geraamd op zo’n 1 miljoen euro.


Meer info
www.mechelen.be/stadsvernieuwing/keerdok