Onderzoek naar water voor landbouw vanuit Zeekanaal Brussel-Schelde

23 Augustus 2023

Onderzoek naar water voor landbouw vanuit Zeekanaal Brussel-Schelde

"Deze verbindingsleiding zou dan landbouwers toelaten makkelijker water te gebruiken dat uit het Zeekanaal afkomstig is, en het mogelijk maken om water uit het kanaal af te voeren bij hoge waterstanden daar."

Ter hoogte van het kruispunt van Oostvaartdijk en Sluisweg met de weg naar het Bos van Aa wordt onderzoek gedaan naar een verbinding tussen het Zeekanaal Brussel-Schelde en de Aabeek. Via deze inlaat zou in de toekomst water van het kanaal naar de beek kunnen stromen om zo onder andere landbouwgronden van water te voorzien.

Bij grote droogte wordt het kanaal vandaag al ingezet om landbouwgronden van water te voorzien. De installatie van een verbindingsleiding zou dan toelaten om water te laten afstromen richting de Aabeek, die lager ligt dan het Zeekanaal, om dit gemakkelijker en structureler te maken.

Er waren meerdere opties voor een locatie, maar dit kruispunt ten zuiden van het Bos van Aa was de beste keuze. Het perceel in kwestie is reeds in eigendom van de Vlaamse Waterweg en er zijn geen conflicten met bomen of leidingen. Op 15 mei is dan ook de studie- en ontwerpopdracht gegund aan Sweco Belgium NV om dan in september de omgevingsvergunning te kunnen indienen. Zij zullen ook een milieueffectrapport opstellen om de impact van deze verbinding in kaart te brengen. Voor de uiteindelijke bouw van de leiding wordt er gemikt op het voorjaar van 2024.

Schepen van openbare werken, natuur- en groenbeheer Patrick Princen legt uit: “De droogte speelt ons overal parten, maar is zeker ook op het Hombeeks Plateau een belangrijk aandachtspunt. We moeten overal de omslag maken van een focus op afvoeren, naar een focus op het vasthouden van water. Ook met die extra aandacht komen we er soms niet. Deze verbindingsleiding zou dan landbouwers toelaten makkelijker water te gebruiken dat uit het Zeekanaal afkomstig is, en het mogelijk maken om water uit het kanaal af te voeren bij hoge waterstanden daar. De verbindingsleiding heeft geen pompen nodig, maar zou enkel bij die situaties geopend worden. En daarboven zal ze gesloten blijven wanneer het water niet kwalitatief genoeg is door bijvoorbeeld blauwalgen of een te hoog zoutgehalte. Ze zou daarnaast ook kunnen dienen om de Bleukensweide van water te voorzien voor schaatsplezier in de winter.”

Schepen van Landbouw Arthur Orlians: “Naast een betere waterbalans tussen het Zeekanaal en de Aabeek zijn het vooral de lokale landbouwers die voordeel kunnen halen uit deze verbindingsleiding. Water is cruciaal voor de landbouwsector. Op deze manier kunnen we zorgen voor watertoevoer van een nabijgelegen kanaal in plaats van het te importeren vanuit verdere locaties als er watertekort is. Landbouwers zouden zich dan kunnen aansluiten in de vorm van een jaarlijks abonnement afhankelijk van het beschikbaar water in het kanaal en kunnen daarmee het water van het Zeekanaal gebruiken voor hun velden. Er zal een digitale irrigatiekalender opgemaakt worden waar landbouwers hun wensen voor watertoevoer kunnen doorgeven voor het tussenseizoen.”

 

Alle inspanningen in verband met water voor landbouw zijn te vinden via www.mechelen.be/water-voor-landbouw