Ondertekening bomencharter: teller staat op 34 000 bomen in Mechelen

16 Maart 2022

Ondertekening bomencharter: teller staat op 34 000 bomen in Mechelen

Maandag werd het Bomencharter Vlaanderen officieel ondertekend door heel wat steden en gemeenten. Dat gebeurde in aanwezigheid van onder andere Vlaams ministers Bart Somers en Zuhal Demir. Ook Mechelen schaarde zich van bij het begin achter dit initiatief. 

176 steden en gemeenten 
Het Bomencharter engageert steden en gemeenten om een bepaald aantal bomen op hun grondgebied te planten. Het project startte in 2019 in de provincie Vlaams-Brabant, maar wordt nu uitgerold over heel Vlaanderen. Liefst 176 steden en gemeenten zullen het charter ondertekenen. Samen engageren ze zich om 1,7 miljoen bomen te planten in de periode 2019-2024. Ondertussen zijn er al ongeveer 1 miljoen bomen geplant.  
 
1 boom per Mechelaar 
Met de deelname aan het Bomencharter engageerde de stad zich om, samen met alle natuurpartners, in deze bestuursperiode 1 boom per Mechelaar aan te planten, vertelt schepen Patrick Princen (natuur- en groenontwikkeling): “In tegenstelling tot onze bomenteller die alleen over onze eigen aanplantingen op het openbaar domein gaat, omvat deze telling alle bomen die op Mechels grondgebied geplant worden. Het gaat daarbij over grote bomen op het openbaar domein, maar ook om bosplantsoen bij bossen die aangeplant worden. Niet enkel van de stad zelf, maar ook van partners zoals Natuurpunt en het Agentschap Natuur en Bos. De teller op de website van het bomencharter bevat niet de detailinformatie die we met de bomenteller wel geven, maar het geeft wel aan hoe groot de inspanning is die geleverd wordt. En het toont aan dat de verantwoordelijkheid om extra bomen aan te planten door heel veel spelers op ons grondgebied gedragen wordt. Bovendien komen de aanplantingen stilaan op kruissnelheid: vorig jaar werden meer dan dubbel zoveel bomen aangeplant dan het jaar voordien! Er zijn nog heel wat projecten in voorbereiding, maar ik ben alvast heel tevreden dat er na 3 jaar net geen 34 000 bomen geplant zijn.” 

Van de 33 721 geplante bomen tot nu zijn, werden bijna de helft vorig jaar aangeplant. Het gaat om respectievelijk 9224 in 2019, 7712 in 2020 en 15675 in 2021. Voor de eerst maanden van dit jaar staan reeds 1110 bomen in de teller, maar dit zijn enkel straatbomen die de stad in dit plantseizoen aanplantte en aanplantingen van Regionaal Landschap Rivierenland. 

Het aanplanten van bomen is bovendien maar een klein deeltje van alles wat er rond het versterken van de natuur in onze stad gebeurt, geeft schepen Princen nog aan: “Bomen zijn heel belangrijk in de woonkernen en daarbuiten, maar om de natuur en biodiversiteit in en rond de stad echt te versterken moeten we veel verder kijken dan bomen alleen. In de stad doen we dit door ontharding, andere plantkeuzes en minder intensief maaien, daarbuiten mikken we vooral op het beschermen en versterken van natuur. De ambities en samenwerking binnen het Natuurpark Rivierenland zijn ook na het afspringen van onze kandidatuur als nationaal park overeind gebleven. Sinds 2019 is er zo maar liefst 160 ha beschermde natuur in Natuurpark Rivierenland bijgekomen, waarvan 55 ha op Mechels grondgebied. Zeker niet alleen bossen, maar ook bijvoorbeeld natte natuur in onze valleien.” 

Meer info op https://www.bomencharter.be