Omgevingsaanvraag indienen wordt makkelijker

13 December 2022

Omgevingsaanvraag indienen wordt makkelijker

Naar het gemeentehuis trekken als dat geen meerwaarde biedt? Neen, burgers en ondernemers verkiezen een gemeente die de klok rond online bereikbaar is. Via het relanceproject ‘Gemeente zonder gemeentehuis’ ondersteunt Vlaanderen steden en gemeenten die samen innovatieve en digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening en interne werking klantgerichter te maken. Mechelen diende een innovatief project in voor een vlottere afhandeling van omgevingsaanvragen. De Dijlestad trekt het project, maar 70 lokale besturen sloten zich hierbij aan. Inmiddels kreeg Mechelen groen licht en mag het rekenen op twee miljoen euro Vlaamse investeringssteun.  

Het relanceproject van de Vlaamse overheid ondersteunt steden en gemeenten die samen innovatie en digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening en interne werking klantgerichter te maken. Het gaat dus om ideeën en projecten die steden en gemeenten klantvriendelijker maken en burgers de kans bieden om hun overheidszaken digitaal te regelen.

Stad Mechelen diende een projectvoorstel in waar mensen op een digitaal platform bouwgerelateerde vragen kunnen stellen. Dit project brengt een indrukwekkend samenwerkingsverband op de been. Mechelen trekt dit project, maar in totaal zijn er 70 steden en gemeenten (Antwerpen, Bonheiden, Nijlen, Putte, …) betrokken. Stad Mechelen en de deelnemende lokale besturen willen een digitaal platform creëren om de processen rond omgevingsaanvragen te vereenvoudigen, te uniformeren en te automatiseren.

“Het toont aan dat er ongelooflijk veel lokale besturen zijn die willen inzetten op modernisering en digitalisering van de dienstverlening. Door de krachten te bundelen en met steun van de Vlaamse regering gaan we ervoor zorgen dat burgers of professionals niet meer tot op het gemeentehuis moeten komen als ze een vraag hebben over hun bouw, maar dat ze online met hun vragen terechtkunnen. Een enorme stap vooruit richting een efficiëntere en klantvriendelijkere overheid”, aldus Vlaams minister Bart Somers.

Het projectvoorstel dat Mechelen ingediend heeft, biedt een vernieuwde aanpak om digitaal en via een centraal platform (Mijn Burgerprofiel), op een eenvoudige manier omgevingsvragen te stellen en op te volgen. Dit door een digitaal platform voor alle omgevingsvragen waarbij de antwoorden maximaal geautomatiseerd verstrekt worden.

Papieren rompslomp verminderen

“Met dit project willen we een klantgerichte portaaloplossing creëren voor omgevingsaanvragen en de papieren rompslomp verminderen. Medewerkers van de Bouwdienst worden zo ontlast van repetitieve vragen en opdrachten zonder meerwaarde waardoor ze efficiënter ingezet kunnen worden. Tegelijkertijd bouwen we zo ook aan onze dienstverlening en verhogen we de gebruikservaring van de burgers en de professionals die omgevingsvragen willen stellen en opvolgen”, klinkt het bij Greet Geypen, schepen van Stedenbouw.

Door andere Vlaamse steden en gemeenten actief in dit project te betrekken wil Mechelen een doordachte en efficiënte oplossing uitwerken, deze delen met alle Vlaamse lokale besturen en zo een belangrijke rol spelen als katalysator voor een digitale maatschappij.

“In tegenstelling tot de huidige manier van werken is deze aanpak eenvoudig en eenduidig. Door deze processen datagedreven te maken, kunnen grote tijdswinsten gerealiseerd worden door het verhogen van de procesefficiëntie. Mechelen heeft zich in het verleden reeds meermaals bewezen als pionier op het vlak van digitalisering, ook in de toekomst blijven we inzetten om onze werking te digitaliseren en te optimaliseren”, aldus Rina Rabau Nkandu, schepen van Slimme Stad.

Jaarlijks krijgt de Mechelse Bouwdienst 1600 aanvragen voor omgevingsdossiers en 5800 bouwgerelateerde vragen (voortrajecten, notarissen, meldingen...). Slimme toepassingen kunnen een enorme tijdswinst opleveren.

Het project ‘Gemeente zonder gemeentehuis’ kadert in het relanceplan Vlaamse Veerkracht, een ambitieus investeringsplan van de Vlaamse overheid om het economisch en maatschappelijk weefsel te herstellen na de zware impact van COVID-19. Het Mechelse project kreeg groen licht en mag daardoor rekenen op twee miljoen euro overheidssteun van Vlaanderen.