Nieuwe open tuinen voor de binnenstad

03 Februari 2014

Nieuwe open tuinen voor de binnenstad

Na de realisatie en opstart van enkele nieuwe tuinen en parken in de rand van Mechelen krijgt het stadsbestuur ook groen licht voor de realisatie van twee nieuwe openbare tuinen in de binnenstad. Het gaat om de aartsbisschoppelijke tuin en de tuin van de Mechelse kunstenaar Jean-Paul Laenen. Eveneens vandaag mandateerde het schepencollege studiebureau Omgeving voor het ontwerp van drie nieuwe stadsparkjes. Voor de realisatie van enkele belangrijke groene longen in de binnenstad is de stad afhankelijk van het akkoord van de beheerders van de respectieve gronden. Gisteren kwam het bericht van de provincie dat het aartsbisdom bereid is om de aartsbisschoppelijke tuin open te stellen voor het publiek. Voor de tuin van Jean-Paul Laenen start het stadsbestuur gesprekken op met de kerkfabriek 

1.      Tuin aartsbisschoppelijk paleis

Het aartsbisdom heeft het stadsbestuur laten weten dat het principieel akkoord gaat met de openstelling van de aartsbisschoppelijke tuin aan de Wollemarkt, natuurlijk mits de nodige garanties voor de privacy van de aartsbisschop. Op woensdag 19 maart wordt in het aartsbisschoppelijk paleis een eerste overleg georganiseerd met vertegenwoordigers van de aartsbisschop en de provincie. Het architectenbureau Arat zal eveneens aanwezig om hun eerste ontwerp voor de tuin voor te stellen. Sinds 2 mei 1985 zijn het paleis en de tuin beschermd als monument.

 

2.      Tuin Jean-Paul Laenen

Op 14 april 2012 overleed de Mechelse kunstenaar J.P. Laenen. Zijn atelier is gelegen in een groene zone, deels verscholen achter de Centjesmuur. Deze groene zone is eigendom van de Kerkfabriek van de Parochie Sint ? Alexius en Catharina (Kanunnik De Deckerstraat 48 te Mechelen), heeft een oppervlakte van ongeveer 1.950 m² en is volgens het gewestplan gelegen in woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde. Het perceel is tevens gelegen in beschermd landschap en beschermd stadsgezicht.

Het college van burgemeester en schepenen heeft vandaag opdracht gegeven om onderhandelingen op te starten met de Kerkfabriek van de Parochie Sint ? Alexius en Catharina. Het is de bedoeling de verdere toekomst van de groene zone met atelier van wijlen J.P. Laenen te gaan bepalen en bestendigen. Steeds met het oog op een maximale toegankelijkheid voor de Mechelaars.

Naast de groene zone liggen nog delen stadseigendom: een overdekte vliet. Het zou een eresaluut zijn aan een groot kunstenaar om hierover nog creatief na te denken.

 

 3.      Omgeving

Het schepencollege heeft vandaag studiebureau Omgeving uit Berchem aangeduid als de ontwerper voor drie prioritair in te richten groene ruimten. Het gat om het binnengebied Oude Liersebaan, binnengebied Kalverenstraat en Varkensstraat. De opdracht is gegund voor voor het bedrag van 70.629,04 EUR.

Met het parken- en tuinenplan wil het stadsbestuur dense binnengebieden ontpitten tot groene longen. Met een parken- en tuinengordel moet elke Mechelaar binnen de 500 meter een parkje in de buurt hebben om te verpozen, maar ook als speelruimte voor kinderen.

In de meerjarenplanning van het budget van de stad is een krediet van € 7.900.000 voorzien voor de aanleg van nieuwe tuinen en parken. Het totaalbudget voor parken en tuinen bedraagt zelf 14 miljoen €.