Bijen komen thuis in Mechelen

24 Februari 2022

Bijen komen thuis in Mechelen

Op vier verschillende locaties in Mechelen worden deze week grote bijenhotels geplaatst. De hotels voorzien wilde bijen van nestgelegenheid en beschutting.

De wilde bij (waaronder de hommel) vindt steeds minder plekjes om nestjes te bouwen. Dit komt onder andere door het veranderen van het landschap. Er liggen bijvoorbeeld minder dode houtstronken waarin ze gangen graven om hun eieren te leggen.

Daarom zijn bijenhotels handig. Ze bieden enorm veel nestgelegenheid aan wilde bijen die bovengronds hun nesten maken. De stad koos voor vier grote bijenhotels enkele mooie locaties. Zo bijvoorbeeld aan de Molenbeekstraat omdat hier een bloemenweide is en veel bomen staan. Hier vinden de bijen dus voldoende voedsel.

“De klimaatverandering zet onze biodiversiteit sterk onder druk. Om dit tegen te gaan is het niet voldoende om extra bomen aan te planten of beton uit te breken voor meer groen. We moeten ook goede keuzes maken die het hele ecosysteem versterken. Een goede plantenkeuze en een aangepast maaibeheer zijn daarvoor cruciaal. Zo geven we ook insecten en andere diertjes extra kansen”, zegt schepen van natuur- en groenontwikkeling Patrick Princen. “Om de wilde bijen écht een boost te geven is vooral nestgelegenheid nodig. Op plaatsen waar voldoende voedsel voorhanden is of waar we extra voedsel creëren, voorzien we ook een bijenhotel. Zo is ons bijenplan een hefboom voor meer biodiversiteit in de stad: goede omstandigheden creëren voor de bij, betekent een stimulans voor de natuur in de stad, brengt automatisch meer kleur en draagt zo ook bij aan de leefkwaliteit van alle Mechelaars.”

Verschillende soorten wilde bijen zijn vanaf deze week welkom in de nieuwe bijenhotels in de Molenbeekstraat, de Leestsesteenweg, de Battelsebergen en aan het speelplein De Schans in de Grote Nieuwendijkstraat.

“Binnen ons charter dierenwelzijn zetten we ook in op de kleine beestjes. Met zulke insectenhotels geven we als stad het goede voorbeeld qua dierenwelzijn en inspireren we hopelijk de Mechelaar om zelf ook aan de slag te gaan”, zegt schepen van dierenwelzijn Vicky Vanmarcke.