Nieuwbouw in Kruidtuin wordt ge-3D-print

30 Juni 2021

Nieuwbouw in Kruidtuin wordt ge-3D-print

We gaan op zoek naar een partner die samen met ons deze revolutionaire ge-3D-printe bouwconstructie wil maken, met specifieke materialen en technieken die de planeet geen schade toebrengen.

De nieuwbouw die voorzien is in de Mechelse Kruidtuin zal uitgesproken innovatief, duurzaam en circulair zijn. De stad wil pionieren met een ge-3D-print gebouw dat ter plaatse met een robot geconstrueerd wordt en waarbij zo min mogelijk CO2 wordt uitgestoten of water verbruikt.

Het voorbije decennium onderging de Kruidtuin al enkele herinrichtingswerken. Onder meer de Dodoenstuin werd aangelegd, er kwam een vast podium, het Molenhuis kreeg een tweede leven en de boogbrug werd in de oude glorie hersteld. Binnenkort breekt de laatste vernieuwingsgolf aan. De noordoostelijke hoek van het park krijgt een volledig andere aanblik. Er komt een nieuwe, grotere speelzone, een historische muur wordt hersteld, oude serres afgebroken en er komt een doorgang naar de Thomas More hogeschool.

Blikvanger

“Dé blikvanger wordt het nieuwe gebouwtje dat zal dienst doen als opslag- en technische ruimte, waarin ook een horecazaak en openbare toiletten komen. Het gebouw moet uitgesproken innovatief en duurzaam zijn”, aldus schepen Patrick Princen, bevoegd voor parken en stadstuinen en openbare werken. “Concreet gaan we op zoek naar een partner die samen met ons deze revolutionaire ge-3D-printe bouwconstructie wil maken, met specifieke materialen en technieken die de planeet geen schade toebrengen. De historische Kruidtuin zal het symbool worden voor de duurzame toekomst waar Mechelen voor staat.”

“Innovatieve, duurzame en circulaire bouwtechnieken zijn belangrijk binnen ons klimaatplan: veel woningen en andere gebouwen hebben nood aan een renovatie en ook de herontwikkeling van bestaande bebouwde oppervlakte moet op een duurzame en toekomstbestendige manier gebeuren”, vult schepen van slimme stad, duurzaamheid, milieu en klimaat Marina De Bie aan. “Deze nieuwe bouwtechnieken zijn niet alleen de weg naar een klimaatvriendelijke toekomst, maar ook een belangrijke opportuniteit voor wie hier voorloper in is. Met dit project geven we als stad het goede voorbeeld en zetten we tegelijk ook bouwbedrijven aan om met 3D-printing en andere uitstootarme technieken aan de slag te gaan. Bovendien kan dit gebouw een aanvullende rol spelen voor onze renovatiemobiel, als een nieuwe plek waar Mechelaars in aanraking komen met een innovatieve en duurzame bouwtechniek.”

“Het is een innovatief en complex project. Met de aanbesteding die nu loopt, willen we de private markt zelf voorstellen laten doen die tegemoet komen aan onze vraag. Het multifunctionele gebouw in onze multifunctionele Kruidtuin laat zien dat onze blik op de toekomst is gericht wat betreft innovatie maar ook gebruiksvriendelijkheid”, besluit Koen Anciaux, schepen van gebouwen, eigendommen en monumenten.

De stad raamt de kosten van deze ontwerp- en bouwopdracht op 1,5 miljoen euro inclusief BTW.