Nieuw wijkcentrum wordt kloppend hart Mechelen – Noord

21 Oktober 2010

Vanaf najaar 2012 zal het nieuwe wijkcentrum onderdak bieden aan het wijkhuis, de kinder-en tienerwerking, kantoren van het MGW, lokaal dienstencentrum De Schijf(OCMW), het wijkonderhoudsteam en een gloednieuwe buurtzaal. Het centrum wordt het kloppend hart van de wijk en een praktijkvoorbeeld van gebiedsgerichte samenwerking. Volgens Schepen Marina De Bie is dat de toekomst van de wijkwerking in onze stad. Ook Schepen en OCMW-voorzitter Koen Anciaux ziet in de nieuwe behuizing een opportuniteit. Schepen Marina De Bie:"De leefbaarheid en dynamiek van een wijk is altijd het werk van vele mensen. Hoe meer actieve bewoners, hoe groter het belang van gebiedsgerichte samenwerking. Door samen te werken leg je de basis voor sociale cohesie. De wijk Mechelen-Noord is een kritische maar geëngageerde wijk. Vele bewoners en stadsdiensten zetten zich in voor de verbetering van deze buurt. Maar er is nood aan een plek waar al dat engagement samenkomt. Met dit project brengen we nu een aantal belangrijke actoren van de wijk onder één dak. De architecten van het wijkcentrum hebben van bij het begin aan tafel gezeten met alle betrokken partners en hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met al hun wensen, noden en praktische tips.Het is een huzarenstukje geweest, en er was veel geduld en creativiteit voor nodig. Maar het project heeft daardoor wel een groot draagvlak."

Wie de structuur van het toekomstige centrum bestudeert, ziet meteen de eenvoud van het ontwerp. De ruimtes zijn multi-functioneel, en er is slim gekozen voor een combinatie van ontspanning en dienstverlening.

SchepenDe Bie legt uit:"We combineren een polyvalentebuurtzaal met een nieuw wijkhuis, en de kinder- en tienerwerking met de professionele omgeving van kantoren voor het MGW. Daarbij komt dan nog de lokale dienstverlening van De Schijf. De contrasten die zo eigen zijn aan de wijk Mechelen-Noord zullen weerspiegeld worden in de werking van dit centrum. Het leek bij de start een complexe puzzel te worden, maar het gebouw heeft toch een eigen identiteit gekregen. De gemeenschappelijke circulatieruimtes vormen samen een soort 'binnenstraten', waar mensen mekaar tegen zullen komen. Op die manier wordt het centrum een huiskamer van de wijk. Een mini-stad in de stad. En dat was debedoeling."

OCMW-voorzitter Koen Anciaux:"Het OCMW wil haar sociale dienstverlening nog toegankelijker te maken. Daarom is de verhuis naar het toekomstige wijkcentrum voor De Schijf een prachtige opportuniteit. Er zal sowieso leven in de brouwerij zijn, en de zichtbaarheid van onze werking wordtdoor het wijkcentrum groter. De levenskwaliteit verhogen en ontmoetingskansen bieden voor ouderen is uiteindelijk ons hoofddoel. Als we dat kunnen doen in samenwerking met de wijkwerkers van onze stad, is dat voor iedereen een surplus. In dit wijkcentrum nemen we de barrières tussen de mechelaars letterlijk weg."

Financieel

De bouwkost van het wijkcentrum zal 3.230.000€ bedragen.De 3 partners Stad Mechelen, OCMW en MGW nemen daarvan elk ongeveer 1/3 voor hun rekening. OCMW(lcd De Schijf) kan rekenen op VIPA-subsidies (VIPA= Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden). De polyvalente buurtzaal wordt gesubsidieerd door VMSW (VMSW=VlaamseMaatschappij voor Sociaal Wonen).