Nieuw podium Kruidtuin wordt flexibel en duurzaam

22 Februari 2011

Nog dit jaar wordt de basisconstructie voor het Kruidtuinpodium gerealiseerd. Het plectrumvormige houten podium zal worden opgebouwd uit podiumelementen die in de hoogte verstelbaar zijn tot een hoogte van maximum 1m. Het concept is flexibel want aanpasbaar naargelang het soort activiteit of evenement. Schepen van leefmilieu Marina De Bie licht toe. Schepen Marina De Bie:""

Voor de herinrichting van de Kruidtuin hebben we van meet af aan rekening gehouden met de beperkte draagkracht van het park. Met deze vaste podiumconstructie wordt de negatieve impact van evenementen op de Kruidtuin aanzienlijk verminderd. We vermijden herhaaldelijke op- en afbouwwerken en transport met zware voertuigen. Bovendien krijgt het podium een flexibele toepassing. We kunnen tijdelijke constructies zoals een dak en een derde podiumniveau aanbrengen naar aanleiding van een evenement zoals Parkpop.

Het vaste podium wordt alleszins een esthetische meerwaarde voor de vernieuwde Kruidtuin. Daarenboven wordt het een vernuftige en duurzame constructie. Schepen De Bie:"Het podium wordt gebouwd met FSC-gelabeld hout. Het zal esthetisch mooi integreren in de parkomgeving. Door de trappenstructuur rondom kan het podium ook dagelijks als zitbank dienen. Bedoeling is dat het podium uitnodigt om even te pauzeren en te genieten van het groen."

De punt van de plectrumvorm wordt opgebouwd rond een meer dan 80 jaar oude Zilveresdoorn. "De bewatering van de Zilveresdoorn zal gebeuren via een slim drainagesysteem. We kiezen trouwens ook bewust voor een paalfundering en niet voor beton. Zo wordt de wortelstructuur van de boom beschermd", aldus Schepen De Bie.

De bouw van het podium brengt het globaal herinrichtingsplan van de Kruidtuin in een belangrijke fase. Schepen De Bie schetst nog even het totaalplaatje:"We hebben nu al de bijzondere, vernieuwde Dodoenstuin. Als het podium er zal staan kunnen we de speelfunctie uitbreiden. Daardoor zal het centrale grasveld een pak groter worden. Ook de vijvers kunnen dan worden geoptimaliseerd. De serres en loodsen zullen plaatsmaken voor een parkcafeetje. Vervolgens komt er dan de voetgangersdoorgang naar de Lessius Hogeschool Mechelen. En er zal uiteraard het Via Via-café zijn in het Molenhuis. Een mooi totaalpakket me dunkt."