Nieuw buurtpark wordt Gommaruspark

08 Maart 2021

Nieuw buurtpark wordt Gommaruspark

Het toekomstige buurtpark tussen de Caputsteenstraat en de Pasmolenstraat in Mechelen wordt het Gommaruspark. Het park maakt een belangrijk deel uit in het ontwerp van de nieuwe woonsite. De site Verbeemen - genoemd naar de gelijknamige fabriek die ooit in de Caputsteenstraat stond - maakt de komende jaren een belangrijke transformatie door. Van een leegstaande industriële site zal deze plek evolueren naar een kwaliteitsvolle woonomgeving met een buurtpark als aandachttrekker.  “De nieuwe bewoners van dit gebied zullen wonen in het park van circa 6500 m². Om deze belevingswaarde nog te versterken, is een nieuwe parknaam wenselijk. Naar analogie met het verderop gelegen ‘Caputsteenpark’ in de Caputsteenstraat, krijgt dit park de naam ‘Gommaruspark’. Dit park zal een stuk ademruimte geven en dat is een enorme opwaardering van de buurt”, zegt schepen Koen Anciaux van Eigendommen. Schepen van parken en stadstuinen Patrick Princen vult aan: “Het Gommaruspark wordt niet enkel een meerwaarde voor de bewoners van de site, het is ook een nieuwe aanwinst in het parkensnoer dat doorheen Nekkerspoel en Mechelen-Noord vorm krijgt. Vanaf Papenhof over de site Van Deyck en het park Kalverenstraat, via het Gommarus- en het Caputsteenpark, komen we voorbij Donkerlei, het Pennepoelpark en het Oud Oefenplein tot in het Tivolipark terecht. Deze parken vormen groene stapstenen doorheen de wijk en staan op hun beurt in verbinding met o.a. de natuurgebieden langsheen de Vrouwvliet en in Kauwendaal. Zo werken we aan het versterken van het groenblauwe netwerk doorheen de stad."