Natuurijspiste van de Bleukensweide geopend voor schaatsers

16 December 2022

Natuurijspiste van de Bleukensweide geopend voor schaatsers

Afgelopen dagen hadden we te maken met ijskoude temperaturen die ook dit jaar weer voor bevroren weides, rivieren en meren zorgde. Of dat het ijs wel degelijk dik genoeg is geworden om te kunnen schaatsen, hebben de ijsmeesters zorgvuldig in de gaten gehouden. Om 15u vandaag werd dan uiteindelijk de groene vlag gehesen om veilig te mogen schaatsen op de Bleukensweide.

De Bleukensweide is naast een natuurgebied eerst en vooral een waterbufferbekken. Bij hoge waterstand vangt de weide het water op bij hoogtij van de Zenne, zodat de gracht errond niet overstroomt. “De unieke functie van de Bleukensweide zorgt ervoor dat het waterpeil niet enorm diep is, hooguit een dertigtal cm. Dat maakt dat bij de vriestemperaturen de overstroomde weide snel veilig aanvriest. Dankzij de ervaring van februari 2021 konden we nu snel schakelen. Een dikke merci aan het polderbestuur, de ijsmeesters van het Agentschap Natuur en Bos, onze eigen diensten hebben we er nu voor kunnen zorgen dat er veilig en naar hartenlust op de Bleukensweide kan geschaatst worden. Momenteel is de ijsdikte 6,5 cm en morgen zal deze nog aandikken tot zeker een 7 cm afgaand op de evolutie van vorige nachten. De ijsmeesters houden ter plekke de ijsdikte nauwkeurig in de gaten zodat de veiligheid gegarandeerd blijft”, zegt schepen van natuur en milieu Patrick Princen. Burgemeester Alexander Vandersmissen vult aan: “Schaatsen is een van de troeven van de Mechelse winter. Een belangrijke toeristische seizoenstrekpleister van onze dorpen. Afgaande op het succes van de vorige edities verwachten we weer veel volk en vooral een goede sfeer. Mechelen op zijn best."

Praktisch
Een groene vlag betekent dat je op het ijs mag, een rode betekent dat het ijs niet betreden mag worden. Uiteraard blijft schaatsen op de Bleukensweide op eigen risico. Zo mag je alleen als schaatser op het ijs en is het aangeraden om niet samen te groepen met meer dan 5 personen. De duur van de schaatspret hangt af van de temperatuur en hoe goed het ijs houdt onder de schaatsers die op bezoek komen. Wanneer de veiligheid in gevaar komt, zullen de ijsmeesters de rode vlag hijsen en zullen mensen het ijs moeten verlaten.

Bezoekende schaatsers zullen hun eigen afval terug moeten meenemen aangezien er geen vuilbakken aanwezig zullen zijn. De huidige parkeerverboden blijven nog altijd gelden dus wordt er aangeraden om met de fiets te gaan of het openbaar vervoer te nemen. Zo hoef je niet op zoek naar parking en verlies je geen kostbare tijd die je al schaatsend zou kunnen doorbrengen.