Projectgebied Nationaal Park Rivierenland 160 ha natuur rijker sinds begin 2019

15 Oktober 2021

Projectgebied Nationaal Park Rivierenland 160 ha natuur rijker sinds begin 2019

Ruim een jaar geleden werd het Beschermd Natuurpark Rivierenland opgericht, een samenwerking tussen het Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, Natuurpunt en Stad Mechelen om bestaande natuur te versterken en te verbinden. Via gesprekken met natuurbeheerders en gemeentebesturen in de ruimere regio van Rivierenland werd bovendien een gebiedscoalitie gevormd en werd een dossier ingediend voor de erkenning van het gebied als nationaal park. Dit projectgebied loopt van Willebroek tot Keerbergen en Haacht, en van Vilvoorde tot Duffel.Dat de procedure ondertussen loopt en er nog geen duidelijkheid is over het feit of het Beschermd Natuurpark Rivierenland al dan niet een nationaal park kan worden, is alvast geen reden om af te wachten vinden de initiatiefnemers. Sinds de start in 2019 zijn Natuur en Bos, Natuurpunt, maar ook de betrokken gemeenten bezig met het verwerven, beheren en bebossen van natuur. De Week van het Bos is dan ook het ideale moment om hierover een stand van zaken te geven.160 ha extra natuur Natuurpunt en Natuur en Bos namen in totaal respectievelijk 91,7 en 67,6 hectare natuur extra in beheer, samen goed voor een kleine 160 ha.Voor Natuur en Bos zit de grootste aangroei in 21 ha in Mechelen, 31 ha in Willebroek en 15 ha in Vilvoorde. Hierdoor breiden het Blaasveldbroek, de Spildoornvijver, het Tangebeekbos en enkele gebieden rondom Houtem verder uit.“Onze aankopen zijn vooral gericht op extra bosuitbreiding of bescherming van bepaalde Natura 2000 soorten. Zo willen we in Lareveld in Zemst de kamsalamander extra kansen geven en voorzien we poelen, houtkanten, bosranden,….  Zo versterken we de bestaande natuur en breiden we de natuur in het Natuurpark Rivierenland nog verder uit.“ zegt regiobeheerder Wim De Maeyer van Natuur en Bos.Natuurpunt nam vooral gebieden in beheer in Mechelen (32ha), Haacht (21ha), Zemst (16ha) en Keerbergen (8ha). Dit zijn onder andere gebieden in de Dijlevallei (verspreid over verschillende gemeenten), Prinsenveld, Kauwendaalbos en de Broekelei.De totale oppervlakte van de natuur binnen het projectgebied bedraagt op dit moment ruim 6600 ha, om kans te maken op de erkenning als Nationaal Park moet dit cijfer op termijn uitgroeien tot 10 000 ha.   Beschermd Natuurpark in MechelenIn Mechelen kwam er sinds 2019 meer dan 50 ha beschermde natuur bij. Nils Iwens, voorzitter Natuurpunt Mechelen vertelt: "Minstens 104 voetbalvelden nieuwe natuur op grondgebied Mechelen! Dit was alleen mogelijk door de talrijke donateurs en deelnemers aan onze fondsenwervingsactiviteiten. Onze focus ligt hierbij vooral op de natte natuur.  En dit is nog maar het begin, want we beloven dat we de komende weken met nog meer fantastisch aankoopnieuws naar buiten zullen treden. "De Stad Mechelen speelt binnen het Beschermd Natuurpark Rivierenland vooral de rol van facilitator. In overleg met andere partners wordt gezocht naar locaties waar natuur aangekocht of ontwikkeld kan worden. De stad ondersteunt dit via subsidies of het voorzien van restfinanciering. Voor eigen realisaties wordt vooral gemikt op het vrijwaren van groene binnengebieden als onderdeel van het tweede parkenplan en het versterken van bestaande bosstructuren. Op dit moment zijn een aantal realisaties afgrond, zoals aanplantingen in het Thiebroekbos, aan de Kadodderstraat en aan KFC Muizen.Schepen van natuur- en groenontwikkeling Patrick Princen vertelt: “Parkgebieden houden we meestal in eigen beheer, natuurgebieden geven we graag in handen van natuurbeheerders. Het aangekochte stuk van het Kauwendaalbos van 1,8 ha zit dan ook al in de cijfers van beheerder Natuurpunt. Ook voor het beheer van Betzenbroeck werken we samen met Natuurpunt. In eigen beheer hebben we een aantal kleinere bebossingsprojecten achter de rug en stelden we Hof Grisar open. Met de aankoop van een stuk bos aan de Vrouwvliet hebben we bestaande natuur gevrijwaard, wat we eveneens gaan doen met het binnengebied aan de Dijkstraat, de uitbreiding van het Caputsteenpark en het Van Deyckpark aan de Nekkerspoelstraat. Alles samen gaat dit om ongeveer 4 ha. Hoe dan ook staan er nog heel wat projecten op stapel: Natuurpunt nam reeds het Zennebeemdenbos in beheer, wat goed is voor 11 ha bijkomend beschermde natuur. De komende jaren komen daar nog parkgebieden langsheen de tangent en in Ragheno bij en we zijn nog in onderhandeling rond het versterken van het Bos van Betzenbroeck.”