Naar de film of de huiskamer met Mechelen Mondiaal

21 November 2014

Voor de nieuwe werking binnen internationale samenwerking is sensibiliseren nog een belangrijker gegeven geworden dan voorheen. Sensibiliseren kan op talloze manieren, maar het is vooral belangrijk dat de drempel laag genoeg ligt en een zo breed mogelijk publiek aangesproken wordt. Of je nu de details van een specifiek project uit eerste hand vernemen of op je een luchtige en indirecte manier over kinderrechten in al haar aspecten wil laten onderdompelen. Het kan via de huiskamergesprekken en filmvoorstellingen die momenteel lopen.   Mechelen Mondiaal werkt, op voordracht van de GRO..M, twee jaar lang rond het thema Kinderrechten. Naast het subsidiereglement waarmee 2 projecten van resp. Togo Debout en Plan België in totaal 42.000€ kregen, wordt er ook sterk op het sensibilisatieluik ingezet. "Door de Mechelaar dichter bij de gekozen project te brengen, willen we het belang van internationale samenwerking aantonen. We hopen dat daarmee ook de rechtstreekse steun van de Mechelaar aan de goede doelen in kwestie zal toenemen", vertelt schepen voor internationale samenwerking Marina De Bie.

 

 Zo is er een traject met enkele scholen die het label 'Kinderrechtenschool' willen behalen. Daarnaast loopt momenteel 'het Zuiden in je huiskamer', waarbij een organisatie zichzelf en haar projecten voorstelt aan een kleine groep mensen. Dit wil zeggen: effectief bij iemand thuis in de huiskamer. Momenteel zijn er al 2 avonden doorgegaan (over resp. Togo debout en Plan België). Daarbij waren in totaal 20 mensen aanwezig. Op 25 november en 2 december zijn ook nog avonden gepland. De eerste gaat over Afractie, die straatkinderen opvangt in Senegal. De tweede avond draait rond intercultureler onderwijs en gelijke kansen voor de inheemse bevolking van Peru, door de organisatie Putumayo. De slotavond vindt niet in een huiskamer plaats, maar in het Via Via café. Die avond draait rond Mobile School, een organisatie die verspreid over de wereld de school tot bij de kinderen brengt. Alle avonden zijn gratis, maar reserveren is verplicht. Alle info en inschrijven via mondial.mechelen.be.

 

Wie het thema kinderrechten liever op een andere manier beleeft, kan naar de film gaan. Daarvoor is er voorlopig nog 1 kans en wel op woensdag 26 november. In totaal gingen 110 mensen naar de eerste 2 films, meer bepaald 'Holly en de zwaan' en 'Like father, like son'. Woensdag wordt 'The amazing catfish' vertoond. Dit is een Mexicaanse film over 2 vrouwen die elkaar toevallig ontmoeten in het ziekenhuis. Claudia leeft alleen, terwijl Martha een alleenstaande moeder met aids en 5 kinderen is. Al snel wordt Claudia een surrogaatmoeder voor de kinderen, maar dan moet Martha voor de zoveelste crisis terug naar het ziekenhuis. 'The amazing catfish' is een aangrijpende film, zonder sentimenteel te zijn. Een honderdtal mensen schreven zich al in, maar er zijn nog plaatsen vrij. Ook hiervoor kun je inschrijven via mondial.mechelen.be.

 

"Alle initiatieven samen, hebben we ondertussen al enkele honderden Mechelaars bereikt. We willen dat aantal de komende periode nog gevoelig optrekken. De algemene aanpak van internationale samenwerking omvormen vraagt heel wat inzet van het personeel en de vrijwilligers van de GRO..M. Daarom ben ik ook zeer tevreden dat deze manier van werken voorlopig zijn doel bereikt", besluit schepen De Bie.