Mijlpaal in Mechelen: meer dan 50.000 nieuwe bomen geplant

09 Februari 2023

Mijlpaal in Mechelen: meer dan 50.000 nieuwe bomen geplant

“87.000 nieuwe bomen, één voor elke inwoner van het Mechels grondgebied. Dat was de duidelijke ambitie van dit stadsbestuur bij het begin van de legislatuur”, zegt schepen van natuur- en groenontwikkeling Patrick Princen.

Van het begin van de legislatuur tot eind vorig jaar werden er op grondgebied Mechelen 50.708 nieuwe bomen geplant in tuinen, straten, parken of bossen. Stad Mechelen ondertekende het Bomencharter en wil tegen eind 2024 voor elke inwoner een boom planten. Dat betekent maar liefst 87.000 bomen in totaal, geplant door de stad, particulieren, natuurbeheerders en andere overheden. “Samen kunnen we die ambitie waarmaken”, klinkt het bij de schepen.

Het plantseizoen is volop bezig en loopt tot eind maart ongeveer. Zo werden er in januari nog 590 nieuwe bomen geplant in de ontharde zones langs de vesten en was er op initiatief van Natuurpunt in samenwerking met Cargill een grote plantactie van 3200 bomen in de Warande in Leest. Ook gewone Mechelaars dragen hun steentje bij. Zo leverde de actie Boom zoekt grond in het najaar nog 360 nieuwe bomen op. Het zijn slechts enkele voorbeelden. En elke boom telt.

“87.000 nieuwe bomen, één voor elke inwoner van het Mechels grondgebied. Dat was de duidelijke ambitie van dit stadsbestuur bij het begin van de legislatuur. Het maakt niet uit wie ze plant of waar in Mechelen ze komen, het belangrijkste is dat we dit samen kunnen waarmaken”, zegt schepen van natuur- en groenontwikkeling Patrick Princen.

Stad Mechelen moedigt elk initiatief dan ook aan, vanuit welke hoek dan ook. Aan de Mechelaars geeft hij nog volgende tips mee: “Particulieren die een stuk grond ter beschikking hebben en dit willen bebossen kunnen van de Vlaamse overheid subsidies krijgen tot 25.000 euro per hectare. Samen met Regionaal Landschap Rivierenland voorzien we vanuit de stad ook advies en ondersteuning voor de aanplant van houtkanten. Daarnaast is er ook nog de samenaankoop Boom zoekt grond natuurlijk. Heb je zelf geen plaats maar ken je wel een plekje in Mechelen dat wat extra groen kan gebruiken? Meld het dan aan de stad via de bomenkaart. We beoordelen elk voorstel en planten er een of meerdere bomen als het kan!”

“Met alle inspanningen samen werken we aan de 3 – 30 – 300 vuistregel voor stadsgroen. Dit houdt in dat vanuit elk huis minstens drie bomen zichtbaar moeten zijn, dat er op wijkniveau minstens 30% bladerdek aanwezig moet zijn en dat elke Mechelaar op een afstand 300 meter van een park of groene ruimte kan wonen of werken. Met dit streven voor ogen, werken we aan de mentale gezondheid van de Mechelaar, zorgen we ervoor dat iedereen zich in de buurt kan ontspannen én maken we de stad klaar voor de toekomst”, aldus schepen Princen.

Voor alle tips en info, zie www.mechelen.be/natuur-en-groen

Overzichtstabel nieuwe bomen in Mechelen

2019

9 224

2020

7 712

2021

15 675

2022

18 097

Totaal

50 708

 

Deze bomen worden geplant op het hele grondgebied van Mechelen, dus ook in de deelgemeenten en zowel op het openbaar domein als op privéterrein. Bv. in tuinen, straten, parken, bossen… De aanplantingen gebeuren zowel door de stad als door particulieren en instanties zoals Natuurpunt, Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Wegen en verkeer, Regionaal Landschap, Provincie Antwerpen en de Bosgroepen.

Mechelen doet het met deze cijfers goed in Vlaanderen en is zelfs koploper in Antwerpen, althans volgens het Bomencharter, een burgerinitiatief van Jo Maes uit Bertem waar Mechelen enthousiast mee de schouders onder zet. Meer info op www.bomencharter.be.