Raadsleden en schepen kaarten samen menstruatiearmoede aan

26 November 2020

Raadsleden en schepen kaarten samen menstruatiearmoede aan

In een bevraging van Caritas Vlaanderen blijkt dat 12% soms geen geld heeft om menstruatieproducten te kopen. Dit gemiddelde ligt hoger dan in de ons omliggende landen. Dat zei CD&V-raadslid Hamid Riffi maandag op de Mechelse gemeenteraad. “Tieners worden creatief in het zoeken van oplossingen als ze niet over maandverband of tampon kunnen beschikken. Dat ze hiervoor zelfs soms thuis blijven van school heeft verregaande gevolgen. Dit probleem heeft niet alleen een impact op schooluitval, maar heeft ook een heel grote impact op hun welbevinden en zorgt voor veel stress", aldus Riffi.Gemeenteraadslid Maxine Willemsen (VLD-Groen-m+) deelt zijn bezorgdheid en wil ook de taboesfeer rond het thema aanpakken: “Dat personen die menstrueren schrik hebben om uitgelachen te worden en sociaal geïsoleerd te geraken, moeten we bespreekbaar maken. De school moet een veilige ruimte worden. Want dit schoolverzuim is vooral zonde van het talent.” De federale en Vlaamse overheid zou al veel kunnen doen door bijvoorbeeld geen belastingen meer te heffen op menstruatieproducten of eventueel een terugbetaling te voorzien door de sociale zekerheid, iets wat de lokale overheid niet in handen heeft.“We gaan scholen en kansarmoedeorganisaties samenbrengen om een plan van aanpak op te stellen. Als mensen schroom hebben om hulp te vragen zijn ze meermaals slachtoffer van uitsluiting’, besluit schepen van sociale zaken en welzijn, armoedebestrijding, diversiteit en gelijke kansen Gabriella De Francesco. “Samen met de gemeenteraadsleden ga ik ook een brief schrijven naar de bevoegde ministers om de BTW-tarieven op menstruatieproducten te herzien. Jongeren die school missen omwille van het niet beschikbaar hebben van menstruatieproducten moeten we vermijden.”