Mensen maken de stad

27 Februari 2014

Mensen maken de stad

Onder de noemer 'De mensen maken de stad' viert Mechelen dit jaar 50 jaar diversiteit. Het is immers een halve eeuw geleden dat de eerste Marokkanen hun thuis vonden in Mechelen. Sindsdien kreeg de diversiteit in onze stad een enorme boost en vandaag is Mechelen diverser dan ooit. Vanaf deze lente zetten allerlei projecten de rijkdom van die diversiteit in de kijker. Het themajaar gaat officieel van start met 'FACE-IT', een monumentaal fotoproject in de binnenstad. 50 jaar geleden kende ons land een economische bloei. Die was zo groot dat er nood was aan arbeidskrachten. De Belgische regering ging deze zoeken in Marokko en Turkije. Dit heeft een enorme boost gegeven aan de diversiteit in Mechelen. Daarom vieren we dit jaar dat Mechelen diverser is dan ooit.  Vier mee!

De campagne 'De mensen maken de stad' bestaat uit verscheidene lagen. Er zijn enkele evenementiële hoogtepunten, zoals 21 september tijdens UiT zonder uitlaat. Die dag zullen alle Mechelaars, zo divers mogelijk, op een feestelijke manier worden samengebracht.

"De mensen maken de stad wordt echt door heel veel mensen gemaakt. Het is een samenwerking van de stad met vzw mmMechelen Feest, maar één waarbij vooral veel organisaties en culturele spelers zijn betrokken. Ook in de feesten zal het thema duidelijk terug komen. Niet alleen op Ottertrotter, maar ook op de andere festivals willen we zeker dit jaar meer inzetten op diverse programmatie. Dit jaar kan een mooie aanzet zijn om er de komende jaren blijvend werk van te maken", vertelt Kristof Calvo, voorzitter van mmMechelen Feest.

FACE-IT

'De mensen maken de stad' gaat van start met FACE-IT. Dit fotoproject wil een gezicht geven aan de diversiteit in Mechelen. Eind april verschijnt in de binnenstad een monumentale foto-installatie met de portretten van 128 Mechelaars.

Hou www.mmMechelenfeest.be/demensenmakendestad binnenkort goed in het oog. De  themasite wordt doorheen het jaar geregeld aangevuld met nieuws over 'De mensen maken de stad'.