In memoriam: Jowan Lamon

28 Oktober 2011

In memoriam: Jowan Lamon

Afscheid nemen van Jowan Lamon is, samen met het recente afscheid van Denise De Keyser, niet alleen afscheid nemen van iemand dierbaar maar ook afscheid nemen van belangrijke pioniers van onze partij in Mechelen. Voor velen van ons, was Jowan niet alleen een partijgenoot maar ook een vriend. Jowan was een Agaleffer van het eerste uur. Zelfs al was hij in eerste instantie, in een anarchistische reflex na de 68-er jaren, onafhankelijk en pas later 'echt' lid van de partij. Het groene gedachtegoed, alsook de partij steeds in zijn hart dragend en proberend te leven naar deze filosofie. Als gemeenteraadslid viel hij op door zijn dossierkennis en zijn gefundeerde tussenkomsten. Hij heeft als schepen bakens uitgezet in onze stad, mee de metamorfose gerealiseerd. De nieuwe aanpak van leegstand, de vernieuwing van de Lamotsite met het congresgebouw, de depolitisering van het personeelsbeleid, groene ruimte verankeren zoals het fort van Walem, zijn maar enkele van de vele realisaties waar hij zijn schouders heeft ondergezet.

We kennen hem als energiek, inspirerend, altijd in voor actie, debatterend, erg doortastend en al eens eigenzinnig. Groen!Mechelen en onze stad zouden zonder zijn politieke inbreng en gedrevenheid niet de positieve groei hebben doorgemaakt die we nu kennen.

Rita, Marijke, Lien, een zware en moeilijke periode is afgesloten. De strijd van Jowan gestreden. Het besef dat Jowan nu eindelijk rust kent, geeft troost maar vult het gemis niet. De herinnering aan wie hij was en wat hij betekent heeft voor velen kan dit misschien wel." Wij wensen jullie alle kracht toe en we hopen dat jullie bij elkaar, bij jullie familie en vrienden de steun vinden om dit afscheid een plaats te geven in jullie leven.

Jowan,
Ik mag vandaag je droom verder zetten. Schepen zijn in jouw en mijn dierbare stad.
Ik probeer dit te doen geïnspireerd door jouw visie, jouw werkenthousiasme en jouw levenskracht.
Bedankt dat je voor mij het pad hebt voorbereid.

Marina De Bie
Groen! schepen stad Mechelen

Donderdag 3 november: extra gemeenteraad om 19u, raadzaal stadhuis Mechelen. Iedereen welkom, ook de familie zal aanwezig zijn. Burgemeester Somers, onze fractie en andere fractieleiders zullen Jowan herdenken.

Vrijdag 4 november: afscheidsdienst in de Onze-Lieve-Vrouwe kerk om 10u.