Mechelen gaat voor meer bos

21 Oktober 2021

Mechelen gaat voor meer bos

Omdat er ook over 100 jaar monumentale bomen extra moeten zijn en om de stad verder te vergroenen, gaat de stad in op de oproep van de Provincie Antwerpen om mee te stappen in een bebossingstraject. Met dit traject wil de Vlaamse Overheid haar doelstelling om 4000 ha extra bos te creëren tegen 2024 waarmaken. Het traject wordt getrokken door de Bosgroepen die de stad begeleiden in elke fase van de bosuitbreiding. Het gaat hierbij om het zoeken naar de juiste locatie, het zoeken naar financieringsmogelijkheden, de juiste soortenkeuze, de aanplantingsactie en de zorg voor het jonge bos. Schepen van Natuur- en Groenontwikkeling Patrick Princen: “We hebben de ambitie om samen met de natuurbeheerders één boom per Mechelaar te planten de komende jaren, daarnaast gaan ook we ook volop voor natuuruitbreiding en -versterking via het Beschermd Natuurpark Rivierenland. Een deel van deze natuur zal uiteraard ook bosuitbreiding zijn. We versterkten onze diensten om deze ambities waar te maken, onder andere via de coördinator bosuitbreiding die reeds enkele maanden actief is, maar elke steun is welkom. Natuur en bos stoppen niet bij de gemeentegrenzen en extra natuur is zowel een lokale als bovenlokale taak: via de ondersteuningen van de Bosgroepen en de provincie kunnen we dit proces vlotter laten verlopen en extra kracht geven.” Afgelopen maandag werden de eerste afspraken vastgelegd tussen de provincie, de bosgroep en stad Mechelen.