Mechelse slechtvalken online te volgen

08 April 2015

Mechelse slechtvalken online te volgen

De slechtvalken zijn er weer! De kenners of oplettende Mechelaars hebben ze de afgelopen tijd allicht al opgemerkt. Misschien heb je ze al zien rondvliegen, of je hebt ze (als snelste dier ter wereld) zien voorbij zoeven, of je hebt hun gezang al gehoord. Iedereen die dat wil zal hun doen en laten vanaf nu ook continu kunnen volgen, via de webcam die op het nest gericht staat. "We zijn blij dat de valken onze toren al enkele jaren als broedplaats gebruiken, het is dan ook al bijna even lang mijn wens dat de geïnteresseerde Mechelaar dat van dichtbij zou kunnen volgen. We hebben vorig jaar een goede camera geïnstalleerd en alle voorzieningen aangebracht die ons toelaten de camera snel op de juiste plaats aan te brengen. Deze is nu op het nest gericht, zodat iedereen die dat wil de bewegingen in en rond het nest kan volgen", aldus Marina De Bie, schepen van leefmilieu. "Het verplaatsen van de camera moet zeer voorzichtig gebeuren, de vogels vliegen immers weg wanneer er te veel beweging rond het nest is. Als het te lang duurt eer ze terug komen, kan dat dramatisch zijn voor de jongen. We zijn dan ook zeer blij dat deze operatie goed verlopen is." Het nest bevindt zich aan de zuid - zuidwestelijke zijde van de toren (richting Begijnenstraat) en bevat 4 eieren. "Wanneer de valken even uitvliegen, is het via de webcam duidelijk zichtbaar dat het om 4 eieren gaat. Het nest is quasi volledig zichtbaar. Het uitkomen van de eieren zal dus zeker ook goed zichtbaar zijn", besluit De Bie.

De livestream is te volgen via de website van de stad, via de link www.mechelen.be/slechtvalk.

De eerste eieren worden meestal gelegd rond half maart, met een broedduur van ongeveer 35 dagen betekent dit dat eieren uitkomen rond de derde week van april. Het uitvliegen gebeurt dan nog eens 6 weken later. Vooraleer het zover is, worden de vogels zoals steeds geringd. Ook aan deze jaarlijks terugkerende gebeurtenis zal de nodige aandacht besteed worden.