Mechelse ECOkoeriers starten pakjeslevering

17 Juni 2015

Verschillende nieuwe fietskoeriers en logistieke partners werken en promoten nieuwe stadsdistributie onder één naam.  Maak kennis met de Mechelse ECOkoeriers. Dat is een verzameling van fietskoeriers die zopas in onze stad zijn gestart en pakjes leveren aan zowel bedrijven als particulieren. De ECOkoeriers bieden hun klanten belangrijke voordelen: met de fiets banen ze zich vlotter een weg door de (autoluwe) binnenstad en zijn daardoor vaak sneller. Bestelwagens worden zoveel mogelijk uit de historische binnenstad geweerd, wat zorgt voor een leefbaarder centrum. Bovendien zijn ze 100 % milieuvriendelijk, waardoor we een stap dichter zetten naar een klimaatneutrale stad.

 


?

 

De boomende e-commerce en de stijgende belangstelling voor lokale handel doen de vraag naar koeriers stijgen en dat biedt vooral in stedelijke omgevingen mooie kansen voor fietskoeriers. Die waren er in Mechelen nog niet echt, maar daar komt nu verandering in. Onder de verzamelnaam 'de ECOkoeriers' bieden verschillende partners voortaan samen hun diensten aan:

Bubble Post, ook al actief in negen andere Vlaamse steden, biedt een totaaloplossing voor de stedelijke distributie. Het bedrijf focust zich in Mechelen ook op de first- en lastmile in de stadskernen. Zo zijn ze complementair met de lokale fietskoeriers.
Enkele gemotiveerde, startende en zelfstandige fietskoeriers die via een coöperatie de krachten bundelen om binnen dit pilootproject de job van fietskoerier uit te testen.
IV-event, een start-up die de coördinatie van de ECOkoeriers voor zijn rekening neemt en zelf een fietskoerier opleidt en tewerkstelt.
ODTH, een logistiek bedrijf met draaischijf aan de stadsrand, van waaruit de pakketjes gebundeld en verzonden worden.

Om zowel operationeel als financieel rendabel te zijn, komen deze fietskoeriers als één merk naar buiten: de ECOkoeriers. Samen zullen ze promotie voeren, klanten werven en binnenkomende orders onderling verdelen. De goederen worden geleverd aan de rand van de stad, in hun distributiecentrum in de Antoon Spinoystraat 8. Daar worden de pakjes gesorteerd en gebundeld, waarna de koeriers ze naar hun bestemming brengen.

 

Dat gaat vlot, want een fietskoerier baant zich vaak sneller een weg door de stad dan een bestelwagen. De ECOkoeriers: "We hebben het voordeel dat we in autoluwe zones en eenrichtingsstraten mogen rijden. Bovendien staan we nooit in de file, hebben we geen parkeerproblemen en hoeven we geen rekening te houden met beperkte laad- en lostijden." Mechelen wil net zoals veel andere steden het centrum leefbaarder maken door grote vrachten te weren en gemotoriseerd verkeer te beperken. De ECOkoeriers spelen handig in op dat mobiliteitsvraagstuk en bieden meteen een oplossing voor leveringen in de autoluwe kern. Bovendien zijn ze 100 % ecologisch en dus een milieuvriendelijk alternatief voor leveringen met de wagen.

 

Cyclelogistics Ahead

Dat nu verschillende fietskoeriers tegelijk in Mechelen beginnen, is geen toeval. Het project werd geïnitieerd door Stad Mechelen, die partner is van het Europese project 'Cyclelogistics Ahead'. Dat project heeft als doel om fietskoeriers in steden te ondersteunen. "Mechelen wil zo snel mogelijk klimaatneutraal worden en het winkelhart aantrekkelijker maken. Een belangrijke stap om de CO2-uitstoot terug te dringen, is door bestelwagens te vervangen door ecologische voertuigen. Uit een studie die de stad liet uitvoeren blijkt dat fietskoeriers die taak kunnen overnemen voor 72 % van de zendingen. Dat zou dus een enorme impact hebben op het milieu en het straatbeeld", zegt Marina De Bie, schepen van Duurzaamheid en Klimaat.

 

In maart organiseerde de stedelijke dienst Mobiliteit een cocreatieve werksessie met een aantal belangengroepen om enerzijds een breed netwerk rond mogelijke fietskoeriers te creëren en anderzijds te onderzoeken welk bedrijfsmodel voor de fietskoerier het beste werkt. Op die manier wilde de stad potentiële fietskoeriers of een nieuw fietskoerierbedrijf faciliteren en waar mogelijk ondersteunen.

 

"Mechelen staat al verschillende jaren open voor slimme vernieuwing. We willen nieuwe ideeën oppikken, als eerste lanceren en zijn daarbij niet vies van experimenten. Daarom zette Mechelen zijn schouders ook onder dit project. De ECOkoeriers zijn een eigentijdse invulling van slimme mobiliteit om het leven in onze stad beter, efficiënter en aangenamer te maken", zegt burgemeester Bart Somers.

 

ConnAct vzw

Tegelijkertijd liep het KRACHT project van de vzw ConnAct. Dit project onderzoekt en faciliteert meerwaardenetwerken die naast een economisch rendement ook sterk inzetten op de sociale en ecologische winst. Duurzame stadsdistributie in Mechelen was één van de netwerken die onderzocht werden en waarrond een stakholderplatform werd opgezet. Inneke Vos en Veerle De Wael van vzw ConnAct: "Het KRACHT project toont de kracht aan van een gestructureerde samenwerking tussen lokale overheden enerzijds en innovatieve ondernemingen anderzijds. Gezamenlijke en geïntegreerde projecten realiseren verscheidene doelstellingen van alle partners, op een manier die elke partner individueel niet kan waarmaken. Duurzaam en economisch ondernemen gaan perfect samen met mobiliteit en leefbaarheid, en kunnen elkaar zelfs versterken. Met de ECOkoeriers bieden verschillende partners een ecologisch alternatief voor gemotoriseerde leveringen, binnen een economisch rendabel model."

 

Samen sterker

Ondertussen klommen nog partners aan boord van het project. Zo ontwierp het innoverende bedrijf Bio-racer de uitrusting van de koeriers. Je herkent hen aan blauw-groene pakjes die op een revolutionaire manier in het donker oplichten. Zo zie je hen 's avonds beter fietsen en kunnen ze hun route veiliger afleggen. Het bedrijf CityDelivery ontwikkelde dan weer het IT-platform, waarlangs aanvragen binnenkomen en verwerkt worden.

 

Het is duidelijk dat het project van de ECOkoeriers kan bestaan doordat vele partners samenwerken. "Door de krachten te bundelen hopen we het volume en de efficiëntie te kunnen creëren om de ECOkoeriers levensvatbaar te houden. We kunnen nu veel koeriers inzetten, die elk een antwoord bieden op verschillende behoeften. Zo zorgen we ervoor dat alle vragen kunnen worden opgevangen, terwijl elke koerier zich toch op zijn core business kan focussen. Samen staan we sterker", besluiten de ECOkoeriers.

 

Pilootproject zaterdagmarkt

Binnenkort starten de ECOkoeriers al met een eerste proefproject. "Wie op de zaterdagmarkt boodschappen doet, kan die meteen achterlaten in een centraal gelegen inzamelpunt. Van daaruit brengen de koeriers je inkopen naar jouw thuis of naar de randparking Zandpoortvest. Zo hoef je er niet mee te sleuren en kan je na je inkopen rustig genieten van een terrasje, namiddag winkelen of een andere uitstap in Mechelen", vertelt schepen van Economie Wim Jorissen.

 

"De stad  ondersteunt het pilootproject in het kader van het Cyclelogistics project, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat we dat blijven doen. We zijn overtuigd dat de ECOkoeriers voldoende potentieel hebben om op eigen benen te staan. De stad wil wel als klant gebruik maken van hun diensten, bijvoorbeeld voor het transporteren van drukwerk", besluit schepen Marina De Bie.

 

Contacteer de ECOkoeriers

Wil je een pakketje laten leveren of ophalen in Mechelen? Dan kan je beroep doen op de ECOkoeriers. Meer info: www.ecokoeriers.be.

Meer info over vzw ConnAct en het KRACHT-project: www.connact.be