Iedereen digitaal dankzij Mechelse Digibank

23 Februari 2022

Iedereen digitaal dankzij Mechelse Digibank

“Onze rol is niet enkel om voorop te lopen en de digitalisering in gang te houden, we moeten er ook voor zorgen dat iedereen kan blijven volgen", aldus schepen van slimme stad en toegankelijkheid Rina Rabau. 

Doorheen het Mechels landschap bestaan verschillende Mechelse initiatieven om ervoor te zorgen dat niemand uit de digitale boot valt. Maar dit aanbod was steeds versnipperd en daardoor moeilijk zichtbaar voor zij die er het meeste baat bij hebben. Met de Mechelse Digibank worden de digitale noden van verschillende doelgroepen onderzocht. Welke zaken hebben zij op bepaalde locaties nodig? Afgaande op deze informatie wordt het bestaande aanbod afgestemd. Dit wordt in kaart gebracht met de Digikaart.

Steeds meer aspecten van ons dagelijks leven gebeuren digitaal. Kleine en grote zaken “fiks je even in de app” of stuur je snel een mailtje voor. Zeker in tijden van corona, waarin fysiek contact ontmoedigd werd en soms nog wordt, worden digitale middelen uitvoerig gebruikt. Denk maar aan het covid safe ticket, videochatten met vrienden en familie, officiële aanvragen doen bij de bank, schoolwerk via een computer…

“Digitaal is het nieuwe normaal en biedt tal van kansen voor meer efficiëntie en klantvriendelijkheid. Toch is vandaag nog niet iedereen mee. We willen ervoor zorgen dat iedereen vlotte toegang tot het internet heeft, toestellen ter beschikking heeft en de kennis bezit om ermee aan de slag te gaan”, zegt schepen van slimme stad en toegankelijkheid Rina Rabau. “Onze rol is niet enkel om voorop te lopen en de digitalisering in gang te houden, we moeten er ook voor zorgen dat iedereen kan blijven volgen. Dit doen we door de digitale dienstverlening toegankelijk te maken voor mensen van alle leeftijden en met gelijk welke achtergrond of digitale kennis.”

Met het project Digibanken werkt Mechelen aan drie duidelijke doelen:

  1. Gelijke toegang tot digitale technologie door het voorwaardelijk beschikbaar stellen van laptops, schermen en andere hardware (vb. via een uitleendienst).
  2. Via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken, zowel persoonlijke vaardigheden als technische vaardigheden (vb. herstel van IT-materiaal).
  3. Via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten (vb. digitale dienstverlening vanuit de Vlaamse overheid, tax-on-web, …).

Verschillende Mechelse organisaties nemen al mooie initiatieven. Ze organiseren manieren om de digitale drempel te verlagen en iedereen een gelijke kans te geven in de digitale wereld. Een aantal voorbeelden zijn:

  • Het Predikheren organiseert met Digidokters en Digicafé laagdrempelige bijeenkomsten met mediawijze vrijwilligers
  • Er zijn digipunten voorzien in tal van gebouwen waar mensen laagdrempelig kunnen gebruik maken van IT en begeleiding hierin
  • Ligo, Avansa, Crescendo CVO en CVO LBC TSM voorzien in aangepaste opleidingen
  • Kansarmoedeorganisaties voorzien vorming, individuele begeleiding, repaircafé’s en outreach voor de meest kwetsbare doelgroepen
  • De circulaire organisatie Deelbaar Mechelen geeft afgeschreven laptops een tweede leven
  • De Mechelse Ouderenraad brengt met werkgroep digitale geletterdheid de noden van 60-plussers in kaart en plant opleidingen.

“Bij Ecoso draait het om lokaal, sociaal én circulair ondernemen. We zijn heel blij dat de stad Mechelen samen met ons ook in dit project wilt nagaan hoe we tewerkstellingskansen kunnen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Circulaire laptops, circulair mensenwerk én zo mee een brug slaan over de digitale kloof naar mensen met minder digitale vaardigheden en/of  materieel. De cirkel is rond!”, lacht Kris Bauwelinck, circulaire verbinder binnen Ecoso vzw.

Digikaart

Omdat deze initiatieven versnipperd zijn, is het moeilijk om het aanbod bekend te maken aan zij die er nood aan hebben. Daarom neemt Stad Mechelen met het voortraject Digibanken een regisseursrol op. Ze brengt de noden en deze initiatieven in kaart met de Digikaart. Daarnaast wordt er een uitgebreide analyse gemaakt, langdurige samenwerkingen tussen partners in het terrein voorbereid en een gedeelde dienstverleningsstrategie opgesteld. Samen met het ontwikkelen van de Digikaart krijgt de stad hiervoor 15.000 euro van Vlaanderen.

“Met de uitbouw van de Mechelse Digibank bundelen we de bestaande initiatieven om ze zo toegankelijker te maken én bouwen we samen met alle partners een gezamenlijke visie en werking. Dankzij de Digibank durven we dromen van e-inclusie. Na uitbouw van de Digibank rollen we het project breder uit en implementeren we het in de Mechelse werking”, besluit schepen Rina Rabau.

 

 

Communicatiekit voor gemeenten | Gemeente zonder Gemeentehuis