Mechelse begroting door de ogen van Groen!

18 December 2009

Groen! Mechelen zet een aantal waardevolle keuzes binnen de begroting van 2010 graag in de schijnwerpers. Keuzes die niet noodzakelijk massa's geld kosten, maar waar mens en milieu

wel beter van worden. Er wordt wel degelijk ruim aandacht gegeven aan de groene- en sociaal maatschappelijke- accenten. Voor wat de investeringen betreft gaat het uiteraard niet alleen om het realiseren van gebouwen en dergelijke, maar voornamelijk over het maatschappelijk gebruik ervan, aldus voorzitter Johan Muyldermans. Een overzicht.

Premies voor duurzame investeringen

De bestaande premies voor voor duurzame
investeringen worden behouden en daar waar nodig uitgebreid. Met een
aangepast reglement voor de premie op groendaken, krijgen meer
particulieren de kans om voor deze vorm van isolatie te kiezen. Mechelen
voorziet hier 21 000 €. Een ander succesvol verhaal is de premie voor
het plaatsen van zonneënergie-installaties
zoals zonnepanelen, zonneboilers, enz. In 2010 voorzien we hier
110 000 € voor. Op vlak van natuurbehoud en natuurontwikkeling blijven
de premies 'werkpakketten in natuurgebieden', 'milieu- en
natuureducatieve projecten
' en nestgelegenheden voor zwaluwen'
behouden.

Dit alles is natuurlijk enkel mogelijk
dankzij de milieuconvenant die we voor de periode 2008-2013 met
Igemo hebben afgesloten.

Uiteraard is er de ruime aandacht voor
de wijken en dorpen, die onze schepen Marina de Bie onder haar
bevoegdheid heeft. Het ondersteunen van de wijk- en dorpsraden, het
verbeteren van de wijkhuizen, de bouw van een ontmoetingscentrum in
Heffen, betoelagen van buurtcomités enz. Niet onbelangrijk is ook de
uitvoering van de matrix 3-projecten, aanpassingen op openbaar domein
die de diverse wijkraden belangrijk vinden.

We breiden het bestaande opbouwwerk
ook uit naar een 4e wijk, de Arsenaalwijk, en hopen zo ook daar een
intergenerationele en interculturele samenleving op poten te zetten.

Gemeenteraadslid Frie Niesten vult
aan
.

"We vinden in deze begroting belangrijke
budgetten voor het realiseren van twee wijk- en dienstencentra, Tervuurse
Steenweg en Mechelen Noord. Dit in samenwerking met de MGW en het OCMW,
waarbij gestreefd wordt naar een zo functioneel mogelijk integratie
van de samenwerkingsverbanden. Een totaal investeringsbedrag van bijna
8 miljoen €, waarvan ongeveer 3 miljoen stadsaandeel. Ook voor de
werking van het buurthuis "Arsenaal" worden renoveringswerken voorzien, waarbij de personele bezetting dit jaar
reeds extra werd versterkt."

Wat de groenvoorzieningen en het straatbeeld
betreft, maakt Mechelen een positieve evolutie door. Dit wordt bevestigd
ook bij lezing van deze begroting. We zien bijvoorbeeld verhoogde inspanningen
voor Tivoli, de Kruidtuin, en de algemene groenaanleg.

Zo wordt naast de lopende investeringen
ook nog 30.000 € extra voorzien voor onderhoudswerken aan het Tivoli-kasteel
zelf. Het onderhoudscontract met Manus wordt verder gezet zodat het
park er netter bij blijft.

Voor de Kruidtuin zitten we naast de
bestedingen van 2009 in functie van de heraanleg van de Dodoenstuin
(voorzien voorjaar 2010) voor een bedrag van 450.000 € en waarbij
in de begroting 2010 in de fase twee 504.000 € wordt voorzien
om de boogbrug te restaureren, een vast podium te creëren, heraanleg
van waterpartijen en dergelijke te voorzien. Dit in een totaalkost van
het project van ongeveer 4,6 miljoen!

Tenslotte wordt nog 250.000 €
voorzien voor de aanplant van 200 bomen met grote plantmaat, aan de
N 15/ en omgeving Technopolis.

Ondervoorzitter Jochen Govaert vervolgt:

In het kader van een kind- en jeugdvriendelijk
openbaar domein
, investeert de stad in 'spelprikkels'. Spelprikkels
zijn in het oog springende speelse elementen die her en der op pleinen
zullen verschijnen. Zo worden deze pleinen ontmoetingsplaatsen voor
jong en oud, met voor elke Mechelaar wat wils. Er wordt verder geïnvesteerd
in speelpleinen, hiervoor wordt 250 000 € voorzien. En we blijven
ook investeren in de skate-infrastructuur. Aan Perron M
gaat fase 2 van start, in Heffen voorzien we ook een aantal skate-toestellen.

Aandacht voor zwakke weggebruikers

Er wordt verder werk gemaakt van de
zone 30
, en daar waar nodig worden verkeersremmende maatregelen
voorzien (200 000 €). Het stadsbestuur voorziet niet minder dan 250
000 € voor de verbetering en beveiliging van bestaande fietspaden
en de aanleg van nieuwe fietspaden.

Aan schoolomgevingen en op routes
van en naar school wordt geïnvesteerd in een meer veilige verkeerssituatie.

Nog meer aandacht voor de fietsende Mechelaars:
er worden openbare fietspompen
aangekocht zoals er nu al een aan de bouwdienst terug te vinden
is. Maar we geven ook zelf het goede voorbeeld. We plannen de aankoop
van dienstfietsen zodat het eigen stadspersoneel op een vlotte
en gezonde manier kleine verplaatsingen kan maken. Nieuwe fietspaden
worden er ook aangelegd op bedrijventerreinen. We vinden het
belangrijk dat bedrijven zich in Mechelen komen vestigen. Voor Groen!
Mechelen is het van groot belang dat de werknemers en bezoekers van
die bedrijven op een vlotte en veilige manier op de plaats van bestemming
kunnen geraken.

Ondersteuning van jongeren- en andere
culturen

Groen! vindt ook ook de ondersteuning
van jongeren- en andere culturen van belang. We zijn zijn zeer tevreden
over de werking van H30, de artistieke werkplek voor jonge mensen.
Hun infrastructuur, geleden in de Hanswijkstraat, zal verbouwd worden
tot een aangepast en hedendaags centrum. Mechelen maakt hiervoor 1 030
000 € vrij. Ons stokpaardje is uiteraard de Oude stadsfeestzaal,
die in navolging van de Roma in Borgerhout, een hele opwaardering krijgt.
In 2010 worden in dit kader alvast de nodige renovatiewerken uitgevoerd
zodat deze zaal een open cultuurhuis voor Mechelse verenigingen, wijken
en buurten zal kunnen worden.

We kunnen nog wel een tijdje doorgaan,
aldus voorzitter Johan Muyldermans. In de vele tientallen maatregelen
zijn tal van acties die wij de moeite waard vinden. We zijn dan ook
tevreden dat al deze acties een plaats gekregen hebben binnen de Mechelse
stadsbegroting. Op die manier werken we verder aan een duurzame Mechelse
samenleving.

 

zie ook: Radio Reflex