Mechels aanmeldpunt OPkomst wint prijs Kinderarmoedefonds

30 Juni 2021

Mechels aanmeldpunt OPkomst wint prijs Kinderarmoedefonds

OPkomst is een nieuw centraal aanmeldpunt voor de ondersteuning van kwetsbare aanstaande of kersverse ouders. Een multidisciplinair team staat klaar voor gezinsondersteuning op maat. Het in september opgerichte aanmeldpunt bracht al 104 kwetsbare gezinnen op de radar, die voorheen niet gekend waren bij het Sociaal Huis. Die unieke, preventieve en doeltreffende aanpak van kinderarmoede wordt nu beloond met een prijs van zo’n 135.000 EUR vanuit het Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting. “Met dit budget zal Stad Mechelen bijkomende gezinsbegeleiding opzetten tot de pasgeboren baby’s naar de kleuterschool gaan”, vertelt een trotse schepen van armoedebestrijding Gabriella De Francesco.

In de strijd tegen kinderarmoede leggen we in Mechelen sterk de focus op de perinatale fase, ofwel de periode van de 28ste zwangerschapsweek tot de achtste dag na de geboorte, omdat die zo cruciaal is in de mentale en algemene ontwikkeling van kinderen. Een goed levensbegin is fundamenteel. “Met OPkomst organiseren we bij wijze van spreken een sociale echografie”, zegt schepen van armoedebestrijding Gabriella De Francesco. “We screenen gezinnen onder meer op hun maandinkomen, opleidingsniveau kansen op tewerkstelling en de kwaliteit van huisvesting. Bij problemen werken we zeer actief mee aan oplossingen: een betere woning, een vaste betrekking, hulp bij medische en administratieve zaken zoals de aansluiting bij mutualiteiten of kinderopvang. We zorgen zo voor een sterke start van het kersverse gezin.”

Extra gezinsbegeleiding
Het is een unieke en preventieve aanpak van kinderarmoede die een onafhankelijke expertenjury bijzonder wist te waarderen. Samen met vijf andere projecten in Vlaanderen en Brussel mag Stad Mechelen een prijs ontvangen. “Voor Mechelen betekent dat een injectie van 135.000 EUR in het Opkomst-team die zal ingezet worden om de komende drie jaar gezinsbegeleiders aan te werven die klaarstaan om de betrokken gezinnen verder te begeleiden tot hun kersverse spruit klaar is voor de kleuterschool”, legt schepen Gabriella De Francesco uit. “Onder de betrokken gezinnen zien we immers heel wat eenoudergezinnen van aanstaande jongvolwassen mama’s die heel wat armoederisico’s lopen en die vaak zelf nog volop aan het zoeken zijn. Met hen is het belangrijk om een langere weg af te leggen. De extra gezinsbegeleiding moet ondersteunen, ontzorgen en op die manier de ontwikkelingskansen van het kindje en de ouderss bevorderen. Die gezinsbegeleider is dus niet alleen een professional maar ook een bondgenote en brugfiguur.”

Eén van de zes winnaars
Via een projectoproep selecteerde het Kinderarmoedefonds projecten van organisaties die alleenstaande ouders met jonge kinderen een gepaste begeleiding en duurzame ondersteuning bieden. Er werd in het bijzonder gelet op het doorbreken van hun isolement waarin alleenstaande ouders in armoede en hun kinderen zich bevinden; het creëren van een omgeving met positieve ontwikkelingsprikkels; het verbeteren van hun huisvestingssituatie en het versterken van hun netwerken. Een onafhankelijke expertenjury selecteerde zes projecten, in Vlaanderen en Brussel. Sommige richten zich specifiek op zeer jonge mama’s of op eenoudergezinnen zonder geldige verblijfsdocumenten; verschillende starten de begeleiding al op tijdens de zwangerschap van kansarme moeders.