Mechelen zoekt opvang voor Oekraïners op de vlucht

01 Maart 2022

Mechelen zoekt opvang voor Oekraïners op de vlucht

"We roepen Mechelaars op om zelf ook opvang aan te bieden"

De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd. Het Mechelse schepencollege neemt enkele initiatieven om de steun te bieden en zijn solidariteit met de slachtoffers te betuigen. Zo wordt er gezocht naar mogelijkheden voor de tijdelijk opvang van een 200-tal Oekraïners op de vlucht voor het oorlogsgeweld in hun land. Daarvoor worden drie pistes onderzocht: particuliere opvang, mogelijkheden bij sociaal huis en de sociale woonmaatschappijen en opvang in Mechelse hotelkamers. Zondag organiseert de stad ook een wake op de Grote Markt.

Burgemeester Alexander Vandersmissen. “Naar de beste Mechelse traditie tonen we ons solidair met mensen in nood. Ook in het verleden heeft onze stad in overleg met Fedasil en de bevoegde staatssecretaris steeds mee gezocht naar een gepaste oplossing voor vluchtelingen. Zo organiseerden we in 2016 als een van de eerste steden in Vlaanderen grootschalige noodopvang van vluchtelingen aan de Nekkerhal, als antwoord op de internationale asielcrisis. We hebben toen te kennen gegeven dit engagement ook in de toekomst te blijven waarmaken. Dat moment is nu. De oorlog in Oekraïne maakt veel emoties los: gevoelens van angst en onzekerheid, maar ook van betrokkenheid en solidariteit. Die positieve vibe moet de overhand halen. Mensen vragen zich af wat zij kunnen doen, hoe ze de vluchtelingen kunnen helpen. Daarom dit hulpprogramma op drie sporen.”

Zoals de federale overheid liet weten, kunnen mensen ook particuliere opvang aanbieden. Schepen van sociale zaken en welzijn Gabriella De Francesco vult aan: “We kregen al heel wat mails van mensen die Oekraïne of Oekraïense vluchtelingen willen helpen. We zetten als stad geen aparte hulpacties op, maar zorgen ervoor dat geëngageerde Mechelaars ondersteund worden en weten waar ze terecht kunnen. Daarom kunnen de Mechelaars een webformulier invullen op www.mechelen.be/oekraine. Daar kunnen ze aangeven welk opvangaanbod ze op welke termijn kunnen aanbieden. Zij worden dan achteraf gecontacteerd."

Daarnaast onderzoekt de stad of er bijkomend nog andere verblijfsinitiatieven kunnen gevonden worden. Dit gaat dan om kleinschalige opvang waarvoor stad en/of OCMW en Woonpunt Mechelen de regie voor hun rekening nemen.

Ten slotte is er de piste van de hotels. “De meeste Mechelse hotels zijn aangesloten bij de Mechelse hotelassociatie. We gaan hen voorstellen om de kamers die zij in overtal hebben tijdelijk ter beschikking te stellen van vluchtelingen. Zo’n voorstel maakt natuurlijk pas kans op slagen als we hiervoor de kosten delen. We gaan op zoek naar een formule waarbij de hotels een inspanning doen, maar ook de stad en burgers mee financieren”, zegt schepen van toerisme Björn Siffer. Mensen kunnen daarvoor nu al een bijdrage storten op het rekeningnummer voor Oekraïne: BE04 0910 1843 0231. Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om geen ongecoördineerde hulpacties op poten te zetten. Momenteel ligt de prioriteit niet bij hulpgoederen, ook niet van overheidswege.

Naast dit concreet hulpprogramma gaat de stad ook op zoek naar verbinding en een manier om ons samen tegen deze waanzin uit te spreken. “Daarom organiseren we een wake op zondagavond om 18u30 op de Grote Markt. We voorzien een minuut stilte en mensen mogen kaarsen meebrengen. Het wordt een pleidooi namens de Mechelaars voor vrede en menselijkheid. Daarom laten we ook de vredesvlag aan het stadhuis wapperen”, besluit schepen van ontmoeting en mondiaal beleid Rina Rabau Nkandu.