Mechelen zet in op innovatie in de mantelzorg

21 Januari 2021

Mechelen zet in op innovatie in de mantelzorg

“Anticiperen op toename van personen met dementie” In de nabije toekomst zal het aantal mensen dat kampt met dementie toenemen. Dat is onder meer een gevolg van de vergrijzing. Stad Mechelen en het inloophuis voor personen met dementie ’t moNUment zijn leadpartner in een Europees programma dat inzet op innovatie in de mantelzorg. In 2016 ging in Mechelen ’t moNUment van start, een inloophuis voor personen met dementie en hun mantelzorgers. Een jaar later schaarde Stad Mechelen zich achter een engagementsverklaring om een dementievriendelijk beleid uit te rollen. In 2019 werd een Europees dossier ingediend en goedgekeurd, waardoor er nu een versnelling hoger kan geschakeld worden op het vlak van samenwerking, dienstverlening en ondersteuning. Mechelen is leadpartner in het Europees Interreg 2 Zeeën-programma MONUMENT (More Nurturing Empowerment Nested in Technology), waaraan ook Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk meedoen.  Odensehuis Het Mechels dementie-inloophuis ’t moNUment zal onder impuls van dit Europees programma verder doorgroeien naar een inloophuis met een breed aanbod en zal zich voor de aanpak baseren op de Nederlandse Odensehuizen. Een Odensehuis is een informatie-, advies- en ontmoetingsplek voor mantelzorgers, mensen met (jong-)dementie en hun familie en vrienden. Het Odensehuis versterkt informatie in een toegankelijke en vriendelijke omgeving. Het laat door haar inbedding en activiteiten ook ruimte om angsten en twijfels bespreekbaar te maken, taboes te doorbreken. “Als dementievriendelijke stad houden we rekening met de noden en de behoeften van inwoners met dementie, hun familie en mantelzorgers”, zegt schepen van sociale zaken en welzijn Gabriella De Francesco. “Binnen dit Europees project, dat loopt tot maart 2023 gaan we werk maken van een nog betere samenwerking, afstemming en ondersteuning, naar het model van de Nederlandse Odensehuizen. We zullen ook de huisvesting in lokaal dienstencentrum De Schijf aanpassen om ’t moNUment nog toegankelijker en geschikter te maken voor tal van activiteiten en groepssessies.”  “Dit voorjaar lanceert ’t moNUment een oproep naar mantelzorgers om deel te nemen aan een onderzoek, dat de noden van mantelzorgers in kaart moet brengen. Met die informatie zullen technologieontwikkelaars nieuwe en innovatieve toepassingen op maat ontwikkelen”, zegt schepen voor senioren Björn Siffer. “Die ontwikkeling zal in co-creatie gebeuren en nadien laagdrempelig worden gedemonstreerd en aangeleerd. Hiermee ontzorgen we mantelzorgers deels en zullen we vooral personen in het beginstadium van dementie langer zelfredzaam houden.” Toename met 25% tegen 2035 In Vlaanderen leven 132.000 mensen met de ziekte. Eén op vijf loopt de kans ooit in het leven dement te worden. Hoewel er ook jongdementie voorkomt, neemt de kans op dementie sterkt toe met de leeftijd: 8% van de 65-plussers heeft dementie of krijgt de diagnose dementie, 25% is ouder dan 80 en 40% is ouder dan 90. Onder meer door de vergrijzing van de bevolking zal het aantal personen met dementie significant toenemen in onze contreien. “In Mechelen wonen er naar schatting 1559 personen met dementie, waarvan het merendeel, een goeie 70%, thuis woont. Men verwacht in onze stad tegen 2035 een toename met 25% van het aantal personen met dementie. Voor Vlaanderen is dat cijfer zelfs 43%”, waarschuwt schepen Björn Siffer. “We moeten hierop vandaag al anticiperen en ervoor zorgen dat personen met dementie langer thuis kunnen wonen, zich gewaardeerd voelen en volwaardig deel kunnen uitmaken van onze stad”, besluit Gabriella De Francesco. Meer info over Europees project MONUMENT: www.mechelen.be/monument  Meer info over het Mechels inloophuis 't moNUment: www.mechelen.be/tmonument