Mechelen zet extra personeel in om energietransitie te maken

30 Maart 2022

Mechelen zet extra personeel in om energietransitie te maken

Mechelen zet extra personeel in om versneld de energietransitie te maken. Concreet zoekt de stad een energiecoördinator gebouwen, een renovatiecoach en een expert energiedelen. De investering is mogelijk dankzij extra middelen uit het Lokaal Energie- en Klimaatpact dat Mechelen vorige zomer sloot met de Vlaamse overheid. Bedoeling is om de renovatiegraad van gebouwen op te krikken en zo de CO2-uitstoot in Mechelen flink te doen dalen.

Mechelen voert al meer dan tien jaar een actief klimaatbeleid. Het begon bij de ondertekening van het Europees Burgemeestersconvenant in 2012 en uitte zich onder meer ook in het winnen van de European Green Leaf Award in 2020. Vorig jaar keurde het stadsbestuur het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) goed, een overeenkomst tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse steden en gemeenten om zich te engageren tot de ondertekening en uitwerking van het Burgemeestersconvenant in 2030. Het pact omvat vier grote werven:

  1. Laten we een boom opzetten (vergroening)
  2. Verrijk je wijk (renovatie, hernieuwbare energie)
  3. Elke buurt deelt (koolstofvrije deelmobiliteit) en is duurzaam bereikbaar
  4. Water, het nieuwe goud (droogte)

Er zijn subsidies verbonden aan het klimaat- en energiepact, verspreid over meerdere jaren. In 2022 wendt Stad Mechelen de middelen aan voor de aanwerving van drie extra medewerkers (180.000 euro), zonnepanelenbegeleiding voor 100 ondernemers (35.000 euro), een energiewerking voor ondernemingen (50.000 euro), een samenwerkingsovereenkomst rond energiedelen (30.000 euro) en promotie rond het renovatieaanbod (35.000 euro).

Extra dienstverlening en aanpak eigen gebouwenpatrimonium

“De komende jaren staan we voor gigantische uitdagingen rond klimaat en energie. Gelukkig hoeven we in Mechelen niet van nul te beginnen, er is al heel wat gebeurd. Met de extra Vlaamse middelen versterken we ons klimaatbeleid. Vandaag stijgt de CO2-uitstoot van onze gebouwen. Dat komt deels door het in gebruik nemen van extra gebouwen, maar het moet zeker beter. We zullen dit doen door het energieverbruik beter in kaart te brengen en te werken aan een actieplan hierrond", legt schepen Patrick Princen uit.

Hij gaat verder: "Daarnaast moeten we de renovatiegraad van onze woningen optrekken van 0,8% naar 3%. Dat is niet alleen noodzakelijk vanuit klimaatoogpunt, het is ook cruciaal voor het tegengaan van energiearmoede. We merken dat de hoge energieprijzen heel wat mensen heeft wakker geschud om hun huis te verbeteren. Het is onze taak om hierbij te helpen. Met de aanwerving van drie extra personeelsleden blijven we het overzicht behouden en proberen we pionier te blijven in een snel veranderende energiemarkt.”

Dit zijn de gezochte profielen:

  • Energiecoördinator gebouwen (solliciteren tot 4/04): moet actieplan en vastgoedstrategie operationaliseren
  • Expert energiedelen (solliciteren tot 4/04): opportuniteit in het kader van de nieuwe wetgeving rond energiedelen
  • Renovatiecoach (solliciteren tot 11/04): ter ondersteuning van inwoners in hun renovatieplannen

https://www.mechelen.be/vacatures 
https://klimaatneutraal.mechelen.be/lokaal-energie-en-klimaatpact
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/lekp