Mechelen zet extra personeel in om energiecrisis aan te pakken

10 November 2022

Mechelen zet extra personeel in om energiecrisis aan te pakken

"We kiezen er voor om de extra middelen in te zetten in extra begeleiding om de vele vragen rond energie te beantwoorden en zoveel mogelijk Mechelaars te ondersteunen in het betaalbaar houden van hun energiefactuur"

De energiecrisis is vooral ook een sociale crisis. Mensen met minder financiële slagkracht hebben minder mogelijkheden om hun energieverbruik terug te dringen, wonen vaak in de slechtst geïsoleerde huizen of zijn huurder. Mechelen versterkt haar inspanningen op dit vlak, onder meer door extra personeel in te zetten om iedereen met een vraag verder te kunnen helpen, en om renovatiebegeleiding op maat te voorzien.

De voorbije maanden nam de stad al heel wat maatregelen die helpen om de energiecrisis het hoofd te bieden. Zo maakt Stad Mechelen als organisatie haar eigen winterplan energie, werd de werking van Energiepunt Mechelen versterkt en loopt ‘Mechelen Knapt op’ om noodkopers te helpen hun woning op orde te brengen.

Extra personeel

Via het Energiefonds van de federale overheid krijgen OCMW’s eenmalig extra middelen naar aanleiding van de energiecrisis om in te zetten op een ‘preventief sociaal energiebeleid’. Voor Mechelen gaat het om een bedrag van een 127.000 EUR.

Schepen van sociale zaken en armoedebestrijding Gabriella De Francesco legt uit: “We kiezen er voor om de extra middelen in te zetten in extra begeleiding om de vele vragen rond energie te beantwoorden en zoveel mogelijk Mechelaars te ondersteunen in het betaalbaar houden van hun energiefactuur. Door de opeenvolging van crisissen is vooral de druk bij gezinnen die het financieel moeilijk hebben enorm toegenomen. Dankzij deze middelen kunnen we twee extra medewerkers aanwerven: een extra loketmedewerker bij Energiepunt Mechelen en een extra renovatiebegeleider voor het project ‘Mechelen Knapt Op’. De extra loketmedewerker voor Energiepunt staat in heel nauw contact met de andere medewerkers in het Sociaal Huis en de Energiecel en kan dus zeer snel en gericht doorverwijzen naar deze collega’s die kunnen helpen bij vragen rond betalingsmoeilijkheden, het sociaal energietarief en andere tegemoetkomingen.”  

Patrick Princen, schepen van energie en klimaat, vult aan: “We hebben de voorbije jaren een groot aanbod van informatie en begeleiding uitgebouwd die mensen van A tot Z helpt bij hun renovatieplannen of inspanningen om energie te besparen. De online tools helpen veel mensen al een grote stap vooruit, maar vaak is er vroeg of laat ook persoonlijke begeleiding nodig. Al het personeel binnen de stad dat daarmee bezig is, is momenteel zeer druk bevraagd. Zo zagen we het aantal infovragen verzesvoudigen van 25 per maand tot ruim 160. De aanvragen voor renovatiebegeleiding gingen bijna maal tien, van 5 à 10 naar 50 de afgelopen maanden. En ook voor de energieleningen is er een vertienvoudiging van 5 naar 50 aanvragen per maand. We willen mensen nu helpen om de winter door te komen, maar er tegelijkertijd voor zorgen dat ze hun woonsituatie structureel kunnen verbeteren. Iedereen die nu maatregelen kan nemen of investeringen kan doen, zal daar nog veel jaren voordeel uithalen. En wijzelf als maatschappij uiteraard ook als daarmee de CO2-uitstoot kan dalen.”

Andere maatregelen

Het extra personeel komt bovenop andere maatregelen die er al zijn. Het uitgebouwd aanbod van begeleiding en ondersteuning is daar een voorbeeld van, maar ook de renteloze leningen die via Energiepunt Mechelen worden aangeboden, zijn belangrijk om plannen ook in daden om te zetten. Via deze weg worden mensen ook wegwijs gemaakt bij het aanvragen van de mogelijke premies.

Meer informatie via:

www.mechelen.be/klimaatneutraal

www.mechelen.be/energiepunt

www.mechelen.be/energiecel