Mechelen wint European Green Leaf Award in Oslo

20 Juni 2019

Mechelen wint European Green Leaf Award in Oslo

Net voor de prijsuitreiking in Oslo op de foto: Natascha Diericx, Arnout Ruelens (dienst duurzaamheid stad Mechelen) en Marina De Bie (schepen van duurzaamheid). Duurzaamste stad van Europa in 2020 Stad Mechelen en het Ierse Limerick wonnen vanavond in Oslo de European Green Leaf Award 2020, een prestigieuze erkenning van de Europese Commissie voor steden die inzetten op duurzaamheid en levenskwaliteit. Mechelen is een sterk groeiende stad en dat gebeurt op een duurzame manier, met heel wat inspanningen rond deeleconomie en klimaatadaptatie. Half april werden Mechelen (België), Lappeenranta (Finland) en Limerick (Ierland) genomineerd voor de European Green Leaf Award in de categorie van steden tot 100.000 inwoners. Mechelen was vorig jaar ook al finalist en belandde toen in de top 5. Maar nu is het gelukt: in 2020 is Mechelen de duurzaamste stad van Europa.UitreikingSchepen van Duurzaamheid Marina De Bie mocht onze stad gisteren gaan verdedigen voor een jury in Oslo. Vanavond nam ze de award in ontvangst. “Vorig jaar waren we er heel dicht bij. Ik ben dan ook zeer tevreden dat het ons deze keer wel gelukt is. Het winnen van deze prijs is een erkenning voor het werk dat we de afgelopen jaren verzet hebben, maar het is zeker geen eindpunt. We hebben nu immers ook de verantwoordelijkheid om als Green Leaf Award-winnaar een voortrekker te blijven en elke dag te werken aan een  leven dat morgen voor iedereen beter is dan vandaag, met meer levenskwaliteit, een betere gezondheid en een betere luchtkwaliteit”, zegt ze.Burgemeester Bart Somers: “Duurzaamheid staat al twintig jaar centraal in het beleid van de stad Mechelen. Daar plukken we nu de vruchten van. Deze award is de zoveelste internationale triomf voor onze stad. Alle internationale indicatoren tonen intussen aan dat Mechelen in de categorie van steden tot 100.000 inwoners bij Europese koplopers behoort.”Nauw betrokkenVolgens de jury scoort Mechelen het sterkst op vlak van duurzame stedelijke mobiliteit, natuur, biodiversiteit, duurzaam landgebruik, afval en circulaire economie. Het stadsbestuur betrekt de burgers nauw bij het creëren en realiseren van de milieudoelen. Via bijvoorbeeld CityLab2800 worden ook externe partners betrokken bij het zoeken naar en vinden van slimme oplossingen voor stedelijke uitdagingen.Ook de manier waarop gewerkt wordt aan het duurzaam beheer van de open ruimte en het behoud van biodiversiteit werd als zeer coherent en goed geïmplementeerd beoordeeld. Mechelen koos een duidelijke richting voor het versterken van haar groen-blauwe netwerk en zet hier verder op in.Mechelen Klimaatneutraal is uitgegroeid tot een stadsbrede ambitie, met engagementen en projecten verspreid over veel domeinen en in samenwerking met heel wat partners binnen de stad. Enkele voorbeelden: Mechelen focust op hernieuwbare energie. Het doel is om van 53.000 zonnepanelen naar 85.000 te gaan, dat is minstens één zonnepaneel per inwoner; Mechelen investeert in fiets- en wagendelen. We volgen niet alleen de vraag op dat vlak, maar zetten er proactief op in; Het herstellen, hergebruiken en delen van producten wordt aangemoedigd om voedsel- en materiaalafval te vermijden; Verharding maakt plaats voor natuur en water. Denk aan het parkenplan en het openleggen van de vlietjes; Vrijwilligers meten de luchtkwaliteit; Burgercoöperaties zoals Klimaan ondernemen acties, zoals de verkoop van ledlampen; Er zijn samenwerkingen met lokale boeren en er worden moestuinen in de stad aangelegd om lokaal voedsel te produceren; PrijzenpotDe winnaar van de EGLA krijgt 75.000 euro. Die zal de stad inzetten om nog meer duurzame initiatieven uit te rollen. “De komende jaren willen we de Mechelaars nog meer betrekken in het traject richting een klimaatvriendelijkere stad. 86.000 Mechelaars mogen zich alleszins heel volgend jaar groene ambassadeurs van Europa noemen”, besluiten De Bie en Somers.