Mechelen versterkt kwetsbare leerlingen tijdens zomervakantie

19 Augustus 2020

Mechelen versterkt kwetsbare leerlingen tijdens zomervakantie

“We geloven dat voor de ontwikkeling en de persoonlijke groei van een kind meerdere partners nodig zijn dan enkel het onderwijs. In plaats van allemaal op ons eigen eiland te blijven, kunnen we onze verschillende competenties beter met mekaar verbinden en buiten de grenzen treden van de gekende onderwijscontext voor het ondersteunen, activeren, stimuleren en doen groeien van kinderen”

'Talent krijgt zomerkans' is succesformule

Een zomerschool, maar vooral een zomerkamp waar in kleine groepen gewerkt wordt rond lesdoelen, brede ontwikkeling en talenten. Zo kun je het Mechels project ‘Talent krijgt zomerkans’ het best omschrijven. Vlaams minister Bart Somers bezocht vanmiddag een van de klasgroepen in het stadion van KV Mechelen en prijst de Mechelse aanpak.

Eind mei deed het Vlaams Departement Onderwijs en Vorming een oproep naar scholen en lokale besturen voor de organisatie van een zomerschool om de opgelopen achterstand en schooluitval onder invloed van Covid-19 op te vangen. De focus lag enerzijds op het remediëren van Nederlands en wiskunde, aangevuld met een verrijkings-/recreatief educatief programma anderzijds. Stad Mechelen diende een aanvraag tot projectsubsidie in met een geheel eigen invulling van het concept.

“We geloven dat voor de ontwikkeling en de persoonlijke groei van een kind meerdere partners nodig zijn dan enkel het onderwijs. In plaats van allemaal op ons eigen eiland te blijven, kunnen we onze verschillende competenties beter met mekaar verbinden en buiten de grenzen treden van de gekende onderwijscontext voor het ondersteunen, activeren, stimuleren en doen groeien van kinderen”, aldus Mechels schepen van onderwijs Marina De Bie.

Versterken van talenten en weerbaarheid

Stadsdiensten, onderwijspartners, talentencoaches, verrijkingspartners, psychologen, weerbaarheidspartners, leerkrachten (met een pedagogisch bekwaamheidsattest) en vrijetijdspartners tekenden samen het zomerschool-project ‘Talent krijgt zomerkans’ verder uit. Daarin gaat de aandacht in de eerste plaats niet enkel naar het inhalen van schoolachterstand, wél naar het ontdekken en versterken van talenten.

Karoline Vleeracker, projectcoördinator (Stad Mechelen): “Het is onmogelijk om opgelopen schoolachterstand volledig in te halen op twee weken tijd. We willen ook niet de druk verhogen op die kinderen voor wie de drempel naar de schoolpoort misschien wel groter is geworden door het afstandsonderwijs. Vanuit die visie hebben we volop de kaart getrokken van talenten.”

Elke klasgroep heeft zijn eigen talentencoach, die de klas in zijn geheel opvolgt maar ook individueel aan talentenwerking doet. Deze talentencoach is een vaste waarde gedurende de hele dag, daar waar een leerkracht of monitor de kinderen een half dagdeel ondersteunt. De vrijwilligers die de rol van talentencoach op zich nemen, kregen een opleiding van twee professionals, Hans Claeys en Luk Dewulf, gefinancierd door Stad Mechelen.

“Wanneer kinderen en volwassenen voelen en ervaren dat hun talenten gezien worden, passend aandacht krijgen en gewaardeerd worden, dan gaan ze stralen. Vaak blijven deze (soms kleine) momentjes voor de rest van ons leven hangen. Dit is wat we de kinderen en alle deelnemende vrijwilligers gedurende ‘Talent krijgt zomerkans’ willen bieden: een moment van innerlijke schittering”, vertelt talentencoach Hans Claeys.

Daarbovenop is het een groot doel de kwetsbare jongeren weerbaar te maken. Verschillende partners zetten mee hun schouders onder deze visie en leveren workshops rond ‘leren leren’, weerbaarheid, leren focussen voor kinderen, enzovoort. “We willen onze leerlingen immers sterk én met een positief gevoel aan de start van het nakende schooljaar krijgen”, aldus schepen Marina De Bie.

Het doel om de schoolcontext voor een stuk achter ons te laten, realiseert zich ook door de unieke locaties waar Talent krijgt Zomerkans doorgaat, zoals wetenschapscenter Technopolis, kinderboerderij Tivoli, recreatiedomein De Nekker, circusschool Circolito, Beeldsmederij De Maan, kunstencentrum De Garage, de Arco Loge van KV Mechelen, Het Predikheren, Artistieke werkplek H30, ROJM… Ook deze partnerschappen dragen bij tot het succesvol verbinden van verschillende partners ter ondersteuning van de unieke visie van Mechelen en Talent Krijgt Zomerkans.

Uitdagingen

Eén van de uitdagingen vooraf was het bereiken van de doelgroep, met name kwetsbare kinderen en jongeren die door de opschorting van lessen door de coronacrisis een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken. Scholen zorgden in juni voor een gerichte toeleiding. Communicatie gebeurde vervolgens heel gericht, zowel digitaal, telefonisch als met de post en er vonden contactmomenten plaats met tolken. Door die inspanningen raakten alle beschikbare plaatsen van ‘Talent krijgt zomerkans’ snel ingevuld.

Deelname aan Talent krijgt Zomerkans is volledig gratis. Materiaal en eten wordt voorzien. De ervaring die de kinderen deze twee weken opdoen, nemen ze mee voor de rest van hun leven. Op dit moment zijn er 203 deelnemers en er komen nog steeds aanvragen binnen. Op enkele weken tijd is ‘Talent krijgt zomerkans’ uitgegroeid tot een succesverhaal. Dat Mechelen de juiste koers vaart, blijkt uit de vele enthousiaste reacties uit het veld.

Ook de vrees om te weinig vrijwilligers te vinden, bleek onterecht. Meer dan 80 enthousiastelingen met het hart op de juiste plaats hebben zich aangemeld, waardoor er ijzersterke en heel diverse teams konden samengesteld worden. Vrijwilligers van binnen en buiten Mechelen, met verschillende culturele en professionele achtergrond, verschillende leeftijden en gender maken nu deel uit van Talent Krijgt Zomerkans. De deelnemers worden verrijkt door een niet te evenaren engagement van bijna 60 vrijwillige talentcoaches, leerkrachten, monitors, stagiaires en helpende handen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Gelijke Kansen Bart Somers besluit: “Met deze zomerscholen en zomerkampen willen we kinderen uit een kwetsbare omgeving in een aangenaam en veilig kader laten leren en laten genieten door een combinatie van lessen, sport, spel en cultuur. Zo kunnen kinderen een mogelijk opgelopen achterstand voor een groot stuk weer inhalen en komen zij gelijk aan de meet, klaar voor het volgende schooljaar. In totaal worden er in Vlaanderen 170 zomerscholen georganiseerd, met 782 zomerklassen waar meer dan 10.000 leerlingen aan deelnemen. Een overweldigend succes waar we met de Vlaamse regering bijna 2 miljoen euro voor voorzien. Ook na de coronacrisis moet bekeken worden hoe we dit kunnen verderzetten.”