Mechelen verduurzaamt voedselbedeling voor mensen in armoede via Foodsavers

27 Januari 2023

Mechelen verduurzaamt voedselbedeling voor mensen in armoede via Foodsavers

“Foodsavers Mechelen is een pionier in het opwaarderen van voedseloverschotten en tegengaan van voedselverlies."

Foodsavers Mechelen is een project van Stad Mechelen en Ecoso vzw. Samen vormen ze een sociaal voedseldistributieplatform dat actief op zoek gaat naar voedseloverschotten bij warenhuizen, lokale handelaars en landbouwers om deze via sociale tewerkstelling te herverdelen aan mensen in armoede. Wat startte als een tijdelijk Europees project, zal nu lokaal verankerd worden in een visie en werking op lange termijn.

Op twee jaar tijd groeide het Foodsavers-project van Stad Mechelen en Ecoso uit tot een samenwerking tussen acht steden en gemeenten in regio Rivierenland. Wekelijks wordt zo’n 7 tot 8 ton aan voedseloverschotten opgehaald op de veiling, bij groothandels, supermarkten, lokale handelaars en korteketenproducenten. Vers en gezond voedsel dat anders was weggegooid.

“Foodsavers Mechelen is een pionier in het opwaarderen van voedseloverschotten en tegengaan van voedselverlies. En hoewel het een relatief jong project is, heeft het een solide reputatie opgebouwd door het tegengaan van voedselverlies, een antwoord te bieden op voedselonzekerheid en mensen duurzame arbeidskansen te geven”, vertelt schepen voor gelijke kansen en armoedebestrijding Gabriella De Francesco. “En dit op grote schaal. Per jaar wordt ongeveer 400 ton voedsel opgehaald en worden er bij elke bedeling zo’n 3500 gezinnen geholpen.”

Ecoso vzw staat voor ecologisch en sociaal ondernemen en is een belangrijke sociale economiespeler in de regio. De werking is divers: Kringloopwinkels Cirkels, fietsatelier, houtatelier, fietspunt, fietsotheek en dus ook voedseldistributie en sociale kruidenier.

Leen Ardui, bestuurder van Ecoso vzw, licht toe: “Ik ben bijzonder trots op het driejarig bestaan van onze werking van Foodsavers. Onze verhuis naar de nieuwe locatie op het Rode Kruisplein biedt enkel voordelen: we groeiden van een team van 8 naar 12 medewerkers in sociale tewerkstelling en verdelen 35 ton per maand aan verenigingen en mensen die het nodig hebben. Het geeft veel voldoening om vanuit ons bedrijf actief en concreet bij te dragen aan het tegengaan van voedselverspilling én bijdragen aan armoedebestrijding.”

Maatschappelijke winst op vele fronten
De impact van Foodsavers strekt ver. Sinds februari 2020 werd bijna 800 ton verse en gezonde voedseloverschotten opgehaald, om ze vervolgens te verdelen over 65 sociale organisaties en welzijnsorganisaties. 

  • Op twee jaar tijd leverde dat een besparing op van 3 miljoen euro in de winkel.
  • Het zorgde voor een vermindering van 1600 ton CO₂ uitstoot in de lucht. 
  • Elke geïnvesteerde euro leverde op die manier meer dan €12 winst op.
  • Het team van Foodsavers telt ondertussen 10 doelgroepmedewerkers en één trajectcoach. De medewerkers krijgen tewerkstellings- en opleidingskansen zodat ze nadien kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. 


“De verankering en een langetermijnvisie van Foodsavers en de doorstart van de sociale kruidenier hebben de opstart van de voedselhub ‘Buurwinkel La Luna’ op het Rode Kruisplein mogelijk gemaakt. Door beide initiatieven samen te brengen in één locatie ontstaat de ideale opstap naar een plek waar circulaire economie, toekomstig verwerken van nevenstromen van voedsel en armoedebestrijding hand in hand gaan”, besluit Gabriella De Francesco.